Advies: Meer financiële ruimte voor gemeenten

0

Het Rijk moet gemeenten en provincies meer ruimte geven bij het besteden van hun budget, adviseer de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

Na het advies van de Raad voor het openbaar bestuur, gisteren, volgt nu dus een rapport van de financiële evenknie. De financiële adviesclub stelt dat budgetten en taken naar de provincies en gemeenten moet om het geld doelmatiger te besteden. “Het is dan wel zaak dat het Rijk gepaste afstand bewaart”, staat in dit rapport.

Controle

Het is aan gemeenteraden en Provinciale Staten om de uitgaven te controleren, vindt de raad. De nationale overheid kijkt dan toe. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten debatteren over de financiële verhoudingen met de provinciale en lokale overheden.

Het adviesorgaan wil verder een nieuw instituut in het leven roepen: een organisatie die zich bezighoudt met die financiële verhoudingen. Adviseren, kennis verzamelen. Dat soort werk. Het Gemeentefonds, straks 25 miljard euro, zou een dergelijk instituut rechtvaardigen. 

De raad neemt de volgende standpunten in:

− “Het op decentraal niveau afwegen van het nut van voorzieningen tegen het daarbij behorende belastingoffer draagt bij aan het doelmatig en effectief functioneren van de overheid als geheel. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een herkenbare door de decentrale overheden geheven belasting van voldoende omvang.

− Het is van belang dat de belasting van toepassing is op een breed samengestelde groep van belastingplichtigen. Belastingen als algemeen dekkingsmiddel verdienen een zo groot mogelijk draagvlak.

− Gemeenten en provincies moeten door middel van belastingen eigen beleidskeuzes kunnen bekostigen. Verschillen in belastingtarieven zijn dan ook een uiting van verschillen in autonome beleidskeuzes.

− Eenvoud en uitvoerbaarheid zijn belangrijke toetsstenen voor het beperken van de perceptiekosten van decentrale belastingen.

− De Raad pleit voor een verruiming van het lokale belastinggebied onder gelijktijdige verlaging van de rijksbelastingen en een verlaging van de algemene en specifieke uitkeringen.”

Bezuinigen:

Alles over bezuinigen wordt hier verzameld >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden