Advies: Naar 13 Friese gemeenten door fusies

2

Fuseren van 27 naar 13 gemeenten in de provincie Friesland. Dat zorgt voor evenwichtiger lokaal bestuur, adviseert een Commissie van Wijzen aan Gedeputeerde Staten.

De commissie deed onderzoek naar de bestuurlijke toekomst

van de provincie. De naam van haar rapport: Meer burger, minder bestuur. Door

de herindelingen zou de bestuurlijke drukte afnemen en burgers meer invloed

hebben op de kwaliteit van hun lokale overheid. Verder zal het kleinere aantal

gemeenten, waarvan vier op de Waddeneilanden, ook nog efficiënter werken.

Opsplitsing

De commissie vraagt het provinciale bestuur om de regie te

pakken. Herindelingen van onderaf komen niet van de grond, volgens de adviseurs.

Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek zijn de economische kernen van de

provincie en zij waren het uitgangspunt voor dit advies, maar ook historische

verbindingen zijn hierin meegenomen.

Om deze operatie uit te voeren, worden

vier gemeenten zelfs opgesplitst. Het gaat om Littenseradiel, Opsterland,

Menameradiel en Boarnsterhim.

Opsterland moet volgens de wijzen in drie stukken worden

opgedeeld, en heeft alvast kritiek geuit op het plan. “Wij zien geen aanleiding

tot een herindeling waarbij onze gemeente is betrokken”, schrijft het college

van Opsterland aan de provincie.

Grondgebied

“Wij baseren onze visie op het feit dat er geen lokale

zwaarwegende problemen zijn, die tot schaalvergroting nopen. Het stoort ons dat

de buurgemeenten Smallingerland en Heerenveen geen oog hebben voor dit Rijksbeleid

en alleen ambities tonen om hun grondgebied ten koste van onder meer Opsterland

uit te breiden. Uitgaande van de filosofie van onderop achten wij de mening van

onze bevolking en die van onze gemeenteraad van hogere orde.”

De Gedeputeerde Staten van Friesland moeten zich nog buigen over het

advies van de commissie
.

Over Auteur

2 reacties

 1. Wetende dat sommige Friese gemeenten nu al 20+ dorpen hebben, zie ik geen voordeel in het nog verder opschalen van de gemeenten.
  Hoe krijg je “meer burger” als je als burger steeds meer in de massa verdwijnt? Hoe krijgt je als dorpsbelang – bijna ieder Fries dorp heeft er een – nog een voet aan de grond als er al dertig dorpsbelangen jou voorgingen? Hoe zorg je dat de gemeentelijke organisatie zelf het overzicht op al die kleine kernen houdt? De eventuele winst in kosten door “minder bestuur” gaat juist verloren in het verlies voor de burger.
  Het klein houden van de gemeenten – en realiseer je dat een gemeente misschien klein qua inwoners maar groot qua oppervlakte is – zorgt dat je “meer burger” levert als gemeente.
  Dus als je gaat herindelen, doe het dan alleen als het logisch is. De Waddeneilanden zijn daar een voorbeeld van. Maar verder zie ik weinig kansen.

 2. Als je de burger dichter bij her bestuur wil hebbeb en meer wil betrekken en…veel goedkoper werken dan moet je heel vlug gaan heeindelen, dat wil zeggen veel meer kleischalig maken.Beginnen met Amsterdamen Rotterdam

  Maar dat gaat toch niet door, want als je datwilt dan komen de rooierakkers met wat eigenzinnigge professoren zeggen dat het grootschalig moet.
  Alles wat grootschalig is kost veel meer geld,genereert zakkenvullers, werkt fraudeinde hand en isnietcontroleerbaar Tiny