Brabantse samenwerking tegen huiselijk geweld

0

Gemeenten en hulpverlenende organisaties in West-Brabant gaan de komende jaren de aanpak van huiselijk geweld intensiveren en verbeteren.

Het gaat om activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie en (vroeg)signalering, om activiteiten om het geweld te stoppen en een focus op herstel en nazorg. Dit staat beschreven in het beleidskader ‘Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid’. De afspraken hierover zijn op maandag 17 juni bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant.

Cees Meeuwis, wethouder Sociale Zaken van Breda: “Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld vallen zoveel slachtoffers. Breda is als centrumgemeente verantwoordelijk om de aanpak huiselijk geweld breed te stimuleren.  De ondertekening van het convenant en de afspraken die we hebben gemaakt maken het  minder vrijblijvend. Want om daadwerkelijk steviger in te zetten op de aanpak van huiselijk geweld hebben we iedereen hard nodig.”

Gemeenten in West-Brabant en zo’n 30 maatschappelijke organisaties gaan in gezamenlijkheid activiteiten uitvoeren zodat er een sluitende aanpak van huiselijk geweld ontstaat. Het gaat naast voorlichting, preventie en (vroeg)signalering ook om het bieden van hulpverlening, opvang en zo nodig (straf)vervolging om het geweld te stoppen. En tenslotte om activiteiten die de schade die voortkomt uit huiselijk geweld zoveel mogelijk te beperken en herstel mogelijk te maken. Nazorg wordt geboden aan slachtoffers en ook plegers.

Er is de afgelopen jaren al veel bereikt, maar het kan nog beter. Met het sluiten van een convenant door én gemeenten én organisaties willen partijen laten zien dat ze de aanpak van huiselijk geweld belangrijk vinden en er de komende jaren echt werk van maken.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden