‘Btw hindert samenwerkende gemeenten niet’

0

Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat btw belemmerend werkt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein.

Dit schrijft hij, mede namens de minister van BZK, in een brief aan de Tweede Kamer en de VNG over de fiscale gevolgen voor samenwerkende gemeenten die gedecentraliseerde of te decentraliseren taken gezamenlijk uitvoeren.

Volgens Wiebes kan worden geconstateerd dat het overgrote deel van de btw die ontstaat bij samenwerking tussen gemeenten, ofwel compensabel is bij het BCF (het btw-compensatiefonds), of in aanmerking komt voor vooraftrek voor zover het belaste ondernemersprestaties betreft. Op dit moment ziet de bewindsman geen aanleiding om te veronderstellen dat btw belemmerend werkt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein.

Bij een beperkt aantal heel specifieke vormen van samenwerking, los van de decentralisaties in het sociale domein, is sprake van een btw die voor een gering deel niet compensabel is bij het BCF en niet in aanmerking komt voor vooraftrek. Hiervoor ziet de bewindsman echter geen oplossingen in de btw of in het BCF, zonder precedentwerking naar andere sectoren en negatieve budgettaire effecten.

In het fonds wordt bovendien naar alle waarschijnlijkheid 180 miljoen euro ‘bijgestort’ − via het gemeente- en provinciefonds −, omdat er sprake is van een structurele onderschrijding.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden