Coelo: Grote gemeenten kosten meer geld

4

Een fusie kost geld, maar ook na de herindeling is de grotere gemeente prijziger dan haar kleinere, nog zelfstandige delen waren.

Vaak is te horen dat een grotere schaal besparingen zal opleveren. Ook het huidige kabinet ziet dat zo. Uit onderzoek van het Centrum voor de economie van de lagere overheid (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt echt dat groter gemeenten meer geld uitgeven.

Voor het onderzoek is gekeken naar de herindelingen van afgelopen tien jaar. Zonder uitzondering maakten de grotere gemeenten meer kosten.

“Voorafgaand aan de fusie geven gemeenten meer geld uit om aanpassingen te doen”, zegt onderzoeker Maarten Allers. “Daarna gaan de uitgaven weer naar een normaal niveau, maar na een paar jaar komen de uitgaven structureel op een hoog niveau terecht.”

Onderzoek

Het onderzoek liep van 2001 tot 2012. In die tijd zijn 197 gemeenten gefuseerd. Zo ontstonden 75 nieuwe gemeenten. Gemiddelde kent een gemeente in Nederland momenteel 40.000 inwoners. Van alle gemeenten heeft 95 procent nu minder dan 100.000 inwoners, wat volgens het regeerakkoord te klein is om de nieuwe taken aan te kunnen.


Poll

Stem op de poll van Gemeente.nu: Goed idee: een land vol grote gemeenten >>


Eerder verschenen over herindelingen:

Over Auteur

4 reacties

  1. De uitkomst van dit specifieke onderzoek is voor mij geen verrassing. In de huidige context worden organisaties inderdaad slechts samengevoegd. Lees: bij elkaar gezet in misschien ook nog eens een nieuw gebouw. Wat nooit gebeurde is kijken naar het personeel en wat al helemaal nooit werd gedaan is boventallig personeel daadwerkelijk laten vertrekken. Extern dus; naar een ANDERE werkgever. Ingegeven door alle bovenwettelijke WW perikelen. Maar dat gaat op korte termijn echt veranderen. En dan zult u zien dat samenvoeging wel degelijk kostenbesparend gaat werken. En dat wordt tijd ook! Het onderzoek geeft mijns inziens dan ook een verouderd beeld en verkeerd signaal af. Samenvoegen, reorganiseren (af van het lifo principe) en duidelijke keuzes op het gebied van kerntaken. Let u een op wat een geld er dan wordt bespaard.

  2. Atte Houtsma op

    Gemeenten van 100.000 inwoners zijn te groot en te ver van de bevolking verwijderd, het is een technocratische oplossing, de bevolking hecht meer aan identiteit van de gemeente of provincie, ik voorspel als Fries dat het verzet tegen het onzalige plan zowel in Fryslan als in Limburg groot zal zijn. De vorige keer toen er een plan van gewesten laf is dit door verzet gauw afgeblazen, de FNP won enorm veel zetels, Fryslan moet Schotland navolgen,grotere autonomie eisen en het behgeer van gas in eigen provincie plus de baten, we zijn al, lang genoeg als colonie uitgebuit door het westen. Kort geleden is er een behoorlijk gasveld in Fryslan ondekt.. Dit kunnen wee gebruiken om een andere economie te stimuleren. En ons misschien aan te sluiten bij Skandinavie in plaatst van het bemoeizuchtige Brussel.

  3. Atte Houtsma op

    Ik vergat nog waarom stoppen we de taken van de WMO niet bij de provincie dit lijkt me een veel betere mogelijkheid.

  4. Het onderzoek van COELO klopt ook wat mijn woongemeente Utrechtse Heuvelrug betreft. Nu bijna 8 jaar na herindeling, ontstaan uit 5 gemeenten, is het duurder en slechter geworden. Een groter maar geen beter bestuursapparaat, minder dienstverlening, aanzienlijk minder betrokkenheid van de burger bij hun gemeente, gelet op de veel lagere opkomstcijfers bij de raadsverkiezingen. De herindeling is in deze gemeente dan ook duidelijk mislukt en is bepaald niet de enige.
    Wanneer gaan de ogen van de politiek ook in Den Haag open en dringt het besef ook daar door dat men met deze fusies niet verder moet gaan?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden