Friese samenwerking om jong talent te binden

0

Financiële zakelijke dienstverleners in Leeuwarden, NHL Hogeschool, gemeente Leeuwarden en gemeente Kollumerland zijn een samenwerking aangegaan voor het behoud en de ontwikkeling van jong talent voor Friesland

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden en bestuursvoorzitter Willem Smink van NHL Hogeschool heetten vrijdag 12 september alle trainees, organisatoren en begeleiders van harte welkom in het Stadhuis Leeuwarden voor de aftrap van een traineeship. Beide heren zijn erg verheugd met dit initiatief.

In de afgelopen maanden zijn 26 hbo-/wo-talenten geworven die voor minimaal een jaar een contract krijgen bij één van de deelnemende organisaties. Naast hun (betaalde) baan als trainee werken de talenten gedurende het jaar aan het gezamenlijk project ‘Brain gain Fryslan’. Dit project heeft als doel het aantrekken en behouden van talentvolle hbo’ers/wo’ers in Fryslan en het voorkomen van een zogenaamde ‘brain drain’.

Arbeidspool

Het traineeprogramma is ontwikkeld om de instroom van jong talent te stimuleren en de aantrekkelijkheid voor pas afgestudeerde hbo’ers en wo’ers te vergroten. Door het traineeship wordt ook ingespeeld op de verwachte vergrijzing binnen de genoemde organisaties. En, zoals in het bidbook van Culturele Hoofdstad 2018 staat vermeld, wordt met deze trainees een gemeenschappelijke arbeidspool van hoger opgeleiden opgestart.

Synergie

De samenwerking voor dit traineeship is ontstaan vanuit het platform Financieel Zakelijke Dienstverlening. Een platform dat de synergie en samenwerking tussen de organisaties onderling en tussen het onderwijs wil versterken.

Het platform is een voortvloeisel van het bredere netwerk De Verbinding, een initiatief van burgemeester Ferd Crone dat zich richt op het versterken van de economie van Leeuwarden. Leden van het platform zijn HR managers en/of directeuren van Achmea, Aegon, Belastingdienst, Bentacera, Cendris, CJIB, De Friesland Zorgverzekeraar, ING, Rabobank, Schoolmaster en UWV. Namens de kennisinstellingen zijn aangesloten: Friesland College, Friese Poort, NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.