Fusie Krimpenerwaard moet er komen

0

Ondanks de nodige weerstand zet de provincie Zuid Holland het advies om vijf gemeenten samen te voegen door.

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland blijven bij de keuze om de

gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist samen

te voegen tot een nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel

kan zelfstandig blijven. Dit staat in het Voorstel Herindelingsadvies

Krimpenerwaard
.

Volgens GS is de nieuwe

gemeente Krimpenerwaard beter in staat de belangen van het hele gebied

te behartigen. Er zijn minder afstemmingsproblemen en er is minder

bestuurlijke drukte. De ambtelijke organisatie is minder kwetsbaar.

Verder moet de nieuwe gemeente keuzes maken voor de leefbaarheid van

alle kernen in het gebied en de dienstverlening. Dankzij de moderne

dienstverleningsmogelijkheden hoeven de afstanden tussen de

gemeenschappen in de ogen van GS geen probleem te zijn.


Inspraak

Iedereen kon tussen 20 april

en 15 juni reageren op het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard. In

totaal ontvingen Gedeputeerde Staten 1451 zienswijzen van particulieren,

bedrijven en maatschappelijke organisaties. De meeste daarvan gaan over

de betrokkenheid van Nederlek, Vlist en Bergambacht bij de

samenvoeging. Vaak gehoorde argumenten: een herindeling is duur en heeft

grote (financiële) nadelen, de afstand tussen inwoners en bestuur wordt

groter en voorzieningen zoals scholen en winkels in de kernen

verdwijnen.


Gemeenteraden

Ook de raden van de zes

gemeenten hebben gereageerd op het herindelingsontwerp. Krimpen aan den

IJssel en Nederlek willen zelfstandig blijven. Schoonhoven, Ouderkerk en

Vlist willen één K5-gemeente. Bergambacht stelt voorwaarden zoals het

vergroten van maatschappelijk draagvlak en het versterken van de

bestuurskracht. Het gaat bijvoorbeeld om sterk commitment van

medeoverheden bij de opgaven in het gebied, vitale kernen en vitaal

platteland en om een financieel gezonde startpositie.

Over dit laatste hebben GS,

de gemeentebesturen en de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (BZK) afgesproken om de komende tijd gezamenlijk te

streven naar een goede financiële uitgangspositie voor de nieuwe

gemeente Krimpenerwaard.

Provinciale Staten besluiten

naar verwachting uiterlijk 12 november 2010 over het Herindelingsadvies

Krimpenerwaard. Als zij akkoord gaan met het voorstel van Gedeputeerde

Staten, adviseert de provincie Zuid-Holland de minister van BZK om de

gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist per 1

januari 2013 samen te voegen tot één gemeente Krimpenerwaard. Daarna is

het woord aan de minister.


Lees ook:

* Gemeenten fuseren zonder doelstellingen

* Na de fusie: afbraak kernen en vertrouwen

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.