G32: persoonlijke verzorging hoort bij gemeenten

1

De G32 heeft een verkenning laten doen naar het gebruik van persoonlijke verzorging. Hieruit blijkt dat de functie persoonlijke verzorging beter door gemeenten uitgevoerd kan worden dan door zorgverzekeraars.

Om een goed beeld te hebben van de mate waarin mensen die gebruik maken van persoonlijke verzorging ook al van gemeentelijke Wmo-diensten gebruik maken, heeft het G32 Stedennetwerk daar een verkenning naar laten uitvoeren door Bureau HHM. Uit dat onderzoek blijkt dat vrijwel alle mensen die persoonlijke verzorging krijgen ook al ondersteuning ontvangen van gemeenten op grond van de Wmo en/of gebruik maken van de functie begeleiding, die waarschijnlijk naar de Wmo zal overgaan.

Optiek van de burger
De G32 laat weten: ‘De meeste mensen zijn dus al bekend bij gemeenten. Als ook de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten wordt overgeheveld telt dit zelfs op naar bijna 100 procent. Uit de verkenning blijkt tegelijkertijd dat de overlap tussen “Verzorging” en “Verpleging” niet zo omvangrijk is: slechts 20 procent van de mensen die gebruik maken van verzorging ontvangt daarnaast ook verpleging. Op grond van deze verkenning is het voor de G32-steden, vanuit de optiek van de burger, logisch als in ieder geval de functie Verzorging naar de Wmo wordt overgeheveld om zo in samenhang met andere Wmo-diensten (incl. begeleiding en welzijnsfuncties) aangeboden te kunnen worden.’

Inkoop
In de afgelopen maanden is op rijksniveau door de Taskforce Beheersing Zorguitgaven en door verschillende politieke partijen gesteld dat verzorging en verpleging op korte termijn uit de AWBZ gehaald moeten worden. Zowel zorgverzekeraars als gemeenten beargumenteren dat ze de aangewezen partij zijn om regie te voeren voor de inkoop van persoonlijke verzorging.

Over Auteur

1 reactie

  1. ”Persoonlijk verzorging hoort bij gemeente”
    Het is verschrikkelijk om dit lezen. Inwoners die afhankelijk zijn van geindiceerde thuiszorg moeten proffesionele zorg krijgen! Zodra de gemeente aan het roer komt, komt het product zorg in het politieke debat terecht. Ervaring heeft geleerd dat raadslieden een mengelmoes zijn van boeren burgers en hobby figuren. De kennis van zorg komt dan in de vrije val. 51% van de politiek bepaalt. Wie, Wat en Hoeveel zorg de inwoner (nog) ontvangt. Daarbij komt nog bovenop dat het organiseren, sturen, bewaken, zorgverlenen door de gemeente met ambtelijke pet wordt uitgevoerd voor zieke mensen. De beleidsmakers van de politiek voeren in NL een hoog IK-beleid. Als deze weg in NL wordt ingeslagen dan wordt de zorg verkwanseld tot dure aanbestedingen met slechte tarieven voor de uitvoering. De 1ste lijnszorg zal afbreken als de gemeenten aan het roer komt in de sector We kunnen beter in NL studie maken of we met 50% gemeente het zelfde resultaat kunnen bereiken. Dat levert pas echte bezuinigingen op door minder Overheid, daar wachten de inwoners op.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden