G32 vraagt Kamer om zorgvuldige invoering Wmo

0

De steden van het G32 Stedennetwerk delen in een brief aan de Tweede Kamer hun inzichten en zorgen over een verantwoorde invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2015

De herbeoordeling van huidige AWBZ-cliënten met oog op ondersteuning via de nieuwe Wmo, moet zorgvuldig verlopen. Terecht voorziet het overgangsrecht hierin, maar omdat gemeenten direct al per 1 januari 2015 25% moeten bezuinigen, leidt dit tot een financieel tekort. Dat schrijft het stedenplatform G32.

Het alternatief, nog dit jaar alle cliënten herbeoordelen, is uit oogpunt van zorgvuldigheid niet wenselijk en staat op gespannen voet met zorgcontinuïteit.

Om de gewenste zorgcontinuïteit te bieden en de intentie van het overgangsrecht te waarborgen, is volgens de G32 voor 2015 minstens € 300 miljoen extra nodig. Daarnaast blijven de G32 aandringen op een grotere financiële compensatie voor de decentralisatie van AWBZ-taken.

De G32-gemeenten pleiten in hun brief aan de Kamer verder voor:

  • wettelijke borging van de samenwerking van gemeenten en zorgverzekeraars in de Zvw
  • gedetailleerd en betrouwbaar inzicht in de huidige volume- en prijsafspraken per geleverd zorgproduct
  • 2012 als basisjaar voor de berekening van het over te hevelen budget (VWS wil overstappen naar 2013)
  • parlementaire behandeling van de nieuwe Wmo vóór 1 juli 2013

Geen uitstel

De G32 schrijft eventueel uitstel niet wenselijk te vinden. ‘Op lokaal niveau zijn de voorbereidingen immers al langere tijd volop aan de gang.’

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden