G32 wil ook bruggen slaan

0

De G32 wil graag snel om tafel met het kabinet. De stedelijke bestuurders zien veel mogelijkheden maar uiten ook enkele grote zorgen over de financiën en het gebrek aan visie.

“De G32-steden herkennen zich in de titel Bruggen Slaan“, aldus Hubert Bruls, burgemeester van NIjmegen. “” Bruggen slaan, partijen verbinden is wat stadsbestuurders voortdurend doen in hun stad en in hun regio. Het G32-Stedennetwerk constateert aanzetten, onder meer op het gebied van de zorg en de woningmarkt.”

De G32 stelt vast dat het kabinet kiest voor het vol inzetten op bestuurskracht bij de lokale overheid. “Noodzakelijk, gezien de opgaven waar gemeenten voor staan”, zo stelt het netwerk. Het kabinet kiest voor taakdifferentiatie en streeft naar grotere gemeenten. Het G32-Stedennetwerk ziet voordelen in zo’n keuze maar mist een visie van het kabinet hoe dit te realiseren. Het stedennetwerk bepleit, dat in stedelijke regio's grote en kleine gemeenten intensiever gaan samenwerken en daartoe zelf de beste vorm kiezen. Denk aan gemeenschappelijke regelingen, herindeling of taakdifferentiatie.

“Dit mag geen vrijblijvende zaak zijn, per stedelijke regio dient men de keuze binnen een half jaar te maken, waarbij landelijke (financiële) prikkels noodzakelijk zijn. De traagste gemeente mag anderen in de regio niet blokkeren”, aldus de waarschuwing vanuit de steden.

De grote gemeenten pakken de handschoen graag op, in het sociaal domein (decentralisaties), op de woningmarkt en ook in het economisch topsectorenbeleid. 

Ernstige zorgen over de financiën

De Nederlandse steden maken zich ernstige zorgen over de financiële randvoorwaarden. Zij begrijpen de noodzaak tot bezuinigingen, maar vinden net als de VNG dat het lokale bestuur onevenredig veel getroffen wordt. “Deze reeks van bezuinigingen en maatregelen (inclusief de Wet HOF) zal de effectiviteit van het lokale bestuur inperken.” Het G32-Stedennetwerk stelt: “niet het blind wegzetten van een zo groot mogelijk bedrag aan bezuinigingen maar het zo effectief mogelijk laten functioneren van decentrale overheden moet de insteek zijn.”

Wisselend beeld

Tevredenheid en zorg wisselen elkaar af, zo bleek ook tijdens de G32-bijeenkomst met Kamerleden. Tevredenheid dat de decentralisaties in het sociale domein onverminderd worden doorgezet, maar zorg over de enorme bezuinigingen met name bij taken die onderdeel uit gaan maken van de WMO.

Tevredenheid met maatregelen om de woningmarkt op gang te brengen, maar zorg over het feit dat het investeringsvermogen van de corporaties nog meer onder druk komt te staan en dat een paragraaf over de stedelijke vernieuwing ontbreekt. Tijdens de bijeenkomst is daarbij indringend gesproken over de positie van corporaties. Corporaties zijn de partners van de steden. De heffingen op de corporaties zijn een ernstige bedreiging voor het investeringsvermogen van de corporaties, en daarmee voor de investeringen in stedelijke vernieuwing en leefbaarheid.

Op sociaal terrein maken de steden zich onder andere zorgen over het afschaffen van de huishoudelijke hulp, het zonder budget overhevelen van de dagbesteding naar gemeenten en het verder snijden in de re-integratiemiddelen.

Tevredenheid is er ten slotte over het voortzetten van het economisch topsectorenbeleid, maar zorg of de verschillende in het regeerakkoord genoemde onderwerpen van het economisch domein wel in samenhang uitgevoerd zullen worden. De herstructurering van kantoorlocaties is belangrijk voor de steden. De steden willen hierbij wel dat het mogelijk is om op lokaal niveau afspraken te maken, waarbij de eigenaren van de locaties hun verantwoordelijkheid nemen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden