Geen goede redenen voor herindeling

3

Conclusie? “Al dat gefuseer wordt aangejaagd door een illusoir, maar onuitroeibaar vooruitgangsspook in provinciehuizen en op ministeries.”

Voor weekblad Elsevier volgt columnist en redacteur Syp Wynia de praktijk van gemeentelijke herindelingen al decennia. Conclusie: er zit geen enkele ratio achter de fusies van gemeenten. Verder ziet Wynia dat het opheffen van gemeenten steeds sneller gaat.

“Dat praatje van de ‘bestuurskracht’ is even mistig als hardnekkig”, schrijft de columnist. “Burgemeesters klagen wel eens dat ze geen hoge pet op hebben van hun raadsleden die zeuren over bermen en hondenpoep en hopen dat ze in grotere gemeenten van doen zullen krijgen met nette, hoogopgeleide lieden die weten om te gaan met abstracte beleidstaal. Dat burgers zich niet meer herkennen in gefuseerde en verder doorgefuseerde gemeenten, wordt kennelijk niet als een bezwaar gezien.

Technocratische gemeenten
Het moet democratisch, niet technocratisch, is een centrale stelling van het betoog. Dat grote gemeenten goedkoper zijn, mag sowieso uit de wereld. Maar die nieuwe taken dan? Daar is toch een zekere (grote) schaal voor nodig?

“Dat zou waar kunnen zijn, ware het niet dat al lang is gebleken dat gemeenten heel goed in staat zijn samen te werken, taken uit te besteden aan elkaar of aan bedrijven, waarbij uit niets blijkt dat ze het samen slechter doen dan grote fusiegemeenten. Die samenwerkingsverbanden hebben ook het nadeel dat het gemeentewerk verder van de burger komt af te staan, maar dat geldt al helemaal voor grote fusiegemeenten.”

Conclusie? Al dat gefuseer wordt aangejaagd door een illusoir, maar onuitroeibaar vooruitgangsspook in provinciehuizen en op ministeries.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

3 reacties

 1. Dat is me uit het hart gegrepen: afstandelijker, trager en duurder zijn begrippen die je kunt associëren met groter. En dan hebben we het nog niet over de kosten die gemaakt moeten worden om al die gefuseerde mensen weer laten te werken voor hun klanten in plaats van stoelendansen uit te moeten voeren en te wennen aan andere bedrijfsprocessen!

 2. W.l. Van der Gugten op

  afstandelijker , trager ,duurder ,maar ook met meer fouten .
  in katwijk -rijnsburg – valkenburg , heeft dat stelletje arrogante langs elkaar werkende ambtenaren bij mij als ondernemer een schade van ruim 350.000 euro schade weten te veroorzaken .
  En door het continu liegen en bedriegen van die lieden , is er vooralsnog weinig tegen tegen die ellendelingen te ondernemen .

 3. . Het kan beter op

  Herindeling gemeenten is een achterhaalde mode! De democratie loopt groot schade op – door te regeren vanuit een grote gemeente. Beter is dat Minister een stop zet op ”herindelen van gemeenten” Er is maar 1 groep dier er mee gediend is en dat zijn de Colleges van B&W Dit krijgen meer aanzien en meer loon en meer pensioen. Met als resultaat grote afstand tot burger. Burgers krijgen geen antwoorden en de kosten stijgen door allerlei ongecontroleerde gekheid!