Gemeentelijke monitor sociaal domein beschikbaar

0

De eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 is gepubliceerd. Nu is er voor iedere individuele gemeente een rapportage met inzichten in het sociaal domein beschikbaar

Gemeenten hebben verschillende inrichtingskeuzen gemaakt (zoals toegang, inkoop en bekostiging) binnen de de nieuwe werkelijkheid van het Sociaal domein. VNG en KING ontwikkelden -samen met gemeenten- met de Gemeentelijk monitor sociaal domein een instrument dat gemeenten kan ondersteunen in het maken van keuzes en informatie uitwisseling.

De eerste versie van de Gemeentelijke monitor sociaal domein bestaat uit drie delen. De rapportage bevat:

  • Gegevens over het sociaal-economisch profiel van de gemeenten, inclusief voorspellers van toekomstig zorggebruik voor alle 393 gemeenten
  • Inzicht in het gebruik in het sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 voor Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet
  • Stapeling van ondersteuning binnen de Wmo

De Monitor is te vinden via waarstaatjegemeente. Op het moment van schrijven is de gemeentelijke monitor sociaal domein tijdelijk niet beschikbaar. Voor een klein aantal gemeenten zijn onregelmatigheden in de cijfers geconstateerd.(red)

Update : De Monitor is weer beschikbaar via Waarstaatjegemeente

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.