GGD start grootschalig gezondheidsonderzoek

0

Vanaf september 2012 gaat een landelijk gezondheidsonderzoek van start. In totaal krijgen in opdracht van de gemeenten ruim driekwart miljoen mensen een vragenlijst van de GGD.

Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten. Met de gegevens kunnen gemeente en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Achtergrond
De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid. Zo moet de gemeente de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst met vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek om het gezondheidsbeleid te bepalen. Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

Doelgroep van het onderzoek
De computer selecteert wie aan het onderzoek kunnen meedoen; dat is dus een kwestie van toeval. De computer kiest willekeurig de namen en adressen personen van 19 jaar en ouder uit het bevolkingsregister. De GGD nodigt alleen die geselecteerde mensen uit. Samen vormen zij een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking.

Samenwerking
Door samenwerking van de GGD’en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek en zorgt ervoor dat er efficiënt wordt samengewerkt. De betrokken partijen hebben hierover landelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden automatisch gecombineerd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden