Plasterk geeft deadline voor schaalvergroting

1

“In het voorjaar van 2013 moet duidelijk zijn in welke verbanden de gemeenten de decentralisaties willen gaan uitvoeren”, stelt het ministerie.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wil, zoals bekend, dat een kwart van de gemeenten verdwijnt. Samenwerken mag ook, en dan heel graag als de opmaat naar een fusie. Hoe dan ook wil Plasterk dat gemeenten haast maken. Dit voorjaar moet bekend zijn voor welke samenwerkingsverbanden zij kiezen om de nieuwe taken aan te kunnen.

“Idealiter worden deze taken uitgevoerd door gemeenten met voldoende uitvoeringskracht om financiële risico’s te kunnen dragen en een goede partner te zijn voor maatschappelijke organisaties als zorginstellingen”, is de boodschap. “Dat kan door provincies meer mogelijkheden te geven om herindelingen te starten.” Daarom werkt Plasterk momenteel aan een nieuw Beleidskader gemeentelijke herindelingen.

Kern van het verhaal: de organisatie van de nieuwe taken vraagt om een grotere schaal.

Prikkels
De bedoeling is naar ongeveer 300 gemeenten te gaan. Dit moet gebeuren door “prikkels gericht op opschaling”. Door het overhevelen van de taken krijgen ze bijna twee keer zo veel geld te besteden en dat ook ten gunste van kwetsbare inwoners zoals kinderen die op de Jeugdzorg zijn aangewezen. Kleine gemeenten zouden hier niet toe in staat zijn, stelt de minister.

Probleem is dat het wel even duurt voordat een fusie achter de rug is. “Het is daarom de bedoeling dat gemeenten samenwerkingsverbanden vormen waarbij de grenzen samenvallen. Dat moet voor 1 januari 2014 zijn gerealiseerd omdat de eerste decentralisaties op sociaal gebied in 2014 van start gaan.”

Het Rijk zorgt naar eigen zeggen voor de randvoorwaarden:

  • één integraal budget om maatwerk mogelijk te maken;
  • integrale aanpak van problemen op het terrein van zorg, ondersteuning, werk en inkomen, belangrijk voor mensen die een beroep moeten doen op meerdere voorzieningen;
  • stroomlijnen van het toezicht;
  • stevige monitoring over het geheel van het brede sociaal domein;
  • verminderen van administratieve lasten voor gemeenten;
  • terugdringen van regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals;
  • het standaardiseren van informatiestromen en ICT-systemen.

“Van gemeenten wordt een grote inzet gevraagd”, is de conclusie.
______________________________________________________________________________________________________


Congres Integrale Jeugdzorg:


Wees voorbereid op deze nieuwe taak >>

Over Auteur

1 reactie

  1. Toch te triest voor woorden! Vele nu nog centraal geregelde zorg wordt in vele honderden stukje over het land versnipperd en uitgestrooid. Dat gaat toch niet werken is de conclusie, waardoor gemeentes moeten fuseren. Zou niemand het gezonde verstand hebben om die zorg dan maar niet te versnipperen en beter op landelijke schaal te gaan organiseren?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden