Provincie Friesland pakt regie bij herindelingen

0

Gedeputeerde Tineke Schokker meldt de Provinciale Staten in Friesland dat zij na de zomer langs alle gemeenten gaat om te zien of een grote ronde herindelingen mogelijk is.

Of de nieuwe richtlijnen voor gemeentelijke fusies iets verandert aan de rolverdeling tussen de overheden, valt daarmee te bezien.

Harlingen, Franekeradeel en Dongeradeel zouden interesse

hebben te fuseren tot grotere gemeenten. Ook andere Friese gemeenten krijgen bezoek

van de gedeputeerde. Een commissie van wijzen adviseerden Schokker en consorten

nog dat herindelingen van onderop niet van de grond komen. Volgens het Beleidskader

gemeentelijke herindeling van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken

is dit wel bedoeling.

Proeftuin

Hoewel, een “representatief onderzoek” onder inwoners is volgens

de nieuwe richtlijnen nodig om te zien wat het draagvlak is voor een

herindeling. Vooral dat betekent “van onderop”. Verder moet de fusie urgent zijn en

voortkomen uit een inhoudelijke noodzakelijkheid. Probleem is wel dat een en

ander niet praktisch ingevuld is. Zo wordt Friesland een proeftuin voor het

nieuwe beleidskader.

Het meest gevoelige punt is de opdeling van de gemeente

Boarnsterhim
. Per 1 januari 2014 wordt die gemeente opgedeeld. Delen van

Boarnsterhim worden toegevoegd aan Leeuwarden en Heerenveen. Andere delen gaan

naar Súdwest Fryslân en de nog te vormen fusiegemeente Skarsterlân, Gaasterlân

Sleat en Lemsterland.  

Regie

Andere gemeenten, zoals Leeuwarderadeel en Tytsjerksteradiel,

zijn minder positief over de fusies. Krijgt het oordeel van inwoners meer

gewicht bij het besluit wel of niet te herindelen? Ook met de nieuwe

richtlijnen ligt de beslissing hiervoor nog steeds bij gemeenteraden; ook als

een meerderheid van de burgers dit niet willen. De provincie houdt de regie. De

Tweede Kamer is slechts toezichthouder op het proces, maar daarmee nog wel de

partij die het laatst aan het woord is.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden