Regionale samenwerking groenafval levert kwart miljoen op

0

Gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek hebben succesvol een gezamelijke aanbesteding afgerond. Zo wel financieel als milieutechnisch is er een behoorlijk voordeel behaald.

Begin juli is de gezamenlijke aanbesteding, van de gemeenten  Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren,  afgerond van het groenafval van gemeenten, Stads Beheer Service en de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD). Op een totaal van meer dan een half miljoen aan jaarlijkse kosten, levert de gezamenlijke aanbesteding in de nieuwe situatie bijna een kwart miljoen aan inkoopvoordeel op. 

Naast dit financiële voordeel is het ook beter voor het milieu – de bodem en het klimaat. De milieueisen gesteld aan het transport en het rendement bij de verwerking zijn gunstig. Het merendeel van het groen afval komt als schone compost terug in de natuur en de tuinen. Een klein deel wordt op CO2 neutrale wijze gebruikt voor energieopwekking.

In het verlengde van de gezamenlijke aanbesteding van de groenstromen ligt het voornemen van de wethouders Milieu van de gewestgemeenten om komende jaren de duurzaamheid en de inzet van biomassa als CO2 neutrale brandstof te versterken. Inmiddels is op het gebied van de andere (‘niet groene') gemeentelijke afvalstromen een traject in gang gezet, waarbij inkoopsamenwerking wordt onderzocht.

De regionale samenwerking op het gebied van groenstromen wordt gecoördineerd door de GAD in nauwe afstemming met milieuadviseurs en hoofden wijk- en groenbeheer van de gewestgemeenten. Het inkooptraject is ondersteund door inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek.

Het project loopt al enige jaren en is complex. Vorig jaar moest de aanbesteding worden ingetrokken omdat de gestelde afstandcriteria en milieuberekeningen op verzet vanuit de markt leidden. De GAD heeft gemeenten een oplossing aangereikt door een centraal overslagpunt op Crailoo in te richten.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden