Rutte: geld voor nieuwe taken naar 100.000+ gemeenten

2

Het budget van het Rijk naar gemeenten voor nieuwe, gedecentraliseerde taken gaat naar gemeenten die meer dan 100.000 inwoners hebben, staat in het regeerakkoord. Toch zegt premier Mark Rutte: “Wij gaan die fusies niet afdwingen.”

Tijdens het Tweede Kamerdebat over het eindverslag van de informateurs blijkt het nog lastig om te ontdekken wat demissionair premier Rutte eigenlijk wil. Een land vol gemeenten met een inwonertal groter dan 100.000 inwoners is hoe dan ook en logischerwijs een project voor de langere termijn, wordt alvast tooegezegd. “Waarschijnlijk is dit een zaak voor een volgend kabinet”, volgens Rutte, die vandaag als fractievoorzitter van zijn partij spreekt.

Rutte vergelijkt de Randstad met New York. De stad kent ongeveer 8,5 miljoen inwoners en vijf regio’s; de Randstad circa 7 miljoen inwoners, vier provincies en vele gemeenten. Verder bestaat nog een kluwen van overige bestuurslagen, zoals de Wgr+ en de gewesten. De Randstad kent daarom veel meer politici, die veel tijd kwijt zijn om hun besluiten op elkaar af te stemmen.

Al jarenlang is dit volgens kenners inefficiënt en kostbaar, wat ooit werd onderstreept door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook het nieuwe kabinet is het daarmee eens.

De effectiviteit van het beleid is gebaat bij een groter schaal, stelt Rutte. “De gedecentraliseerde taken zijn niet eenvoudig. Met de Wet werk en bijstand (Wwb) als voorbeeld zien we dat het succes van de uitvoering afhankelijk is van een groter verband.”  

Centrumgemeenten

Rutte wijst op de samenwerking tussen centrumgemeenten en kleinere buurgemeenten op het gebied van de Wwb. “Wij gaan die fusies niet afdwingen, maar als het gaat om die nieuwe taken, dan moet worden gewerkt op een schaal van 100.000 inwoners of meer.” Na vervolgvragen uit de Kamer blijkt dat het nieuwe kabinet de samenwerkingsverbanden en waarschijnlijke, latere herindelingen ziet als “onvermijdelijk”.

Minder bestuurslagen en bestuurders; meer gemeentelijk maatwerk. Dat is de inzet. In de loop der tijd zal de lokale schaalvergroting die zich voordoet sinds de bouw van Thorbecke’s huis van de staat daar volgens Rutte II bij helpen.

Volg Gemeente.nu ook via Facebook >>

Over Auteur

2 reacties

  1. wim van der gugten op

    daar heb je geen duur onderzoek voor nodig om er weten dat die fusies het voor de burger duurder maken.
    in mijn gemeente samengevoegd katwijk rijnsburg valkenburg is niet alleen alles duurder geworden maar tevens heb ik door onder andere het volledig langs elkaar werken van allerlei bizarre ambtenaren clubjes een enorme schade opgelopen, ruim 350.000 euro.niemand wist meer wie wat deed,maar de volledige samenwerking is wel weer gevonden in het onder het kleed vegen van de gemaakte blunders.
    die blunders die mijn schade veroorzaakt hebben

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden