Tien experimentele burgerinitiatieven

0

Tien gemeentesecretarissen zijn bij elkaar gekomen voor een discussie over de mogelijkheden van burgerinitiatieven. Nog experimenteel hier en daar, maar ook al in de praktijk gebracht.

De secretarissen discussieerden over de kloof tussen burgers en bestuur en de vraag of de participatie van inwoners kan helpen. In totaal zijn na deze bijeenkomst twintig initiatieven opgenomen in de publicatie: Experimenteren met burgerinitiatief. De bedoeling is de participatie te stimuleren, maar hoe? Vandaag zet Gemeente.nu de eerste tien mogelijkheden op een rij.

Tien experimenten:

1) Breng vrijwilligers bij elkaar

Dit is de fase van het experiment al voorbij. Door de Amsterdamse Vrijwilligers Academie wordt het bijvoorbeeld al in de praktijk gebracht. Hier worden vrijwilligers gemobiliseerd rond de kennis die ze hebben. Door ze bij elkaar te zetten ontstaan initiatieven zoals een project rond duurzame initiatieven.

2) Stel een communicatieplan op  

Dit is weer experimenteler: het deels uitbesteden van de communicatie over burgerinitiatieven aan de burgers zelf. “Hoogste tijd om dit in de praktijk te brengen als experiment”, stelt de publicatie.

3) Evalueer de initiatieven

Ja, dat klinkt niet erg spannend. Toch is het goed in de gaten te houden of vergevorderde initiatieven succes boeken. Er is ook een stappenplan voor dit soort evaluaties met de naam: Help een burgerinitiatief.

4) Zie het initiatief als leertraject

Zie het initiatief als een leerproces van ambtenaren en burgers. Laat de inwoners van gemeenten en de ambtenaren hun kennis delen, wat volgens de publicatie niet moeilijk hoeft te zijn. “Het kan beperkt worden tot een enkel gesprek.”

5) Werk met doelgroepen

Breng een moeilijk bereikbare doelgroep in kaart en maak contact met belangrijke leden van deze groep om te zien of zij initiatiefrijk bezig zijn en daarbij geolpen kunnen worden. Het Amsterdams Steunpunt Wonen is een voorbeeld. Een ander voorbeeld: in Helmond loopt het jongerenproject HelmondJong2gether.

6) Combineer initiatieven

Zoek twee of meer initiatieven die elkaar en daarmee het gemeentelijk beleid kunnen versterken. “In onze ervaring is dit altijd nuttig”, schrijven de publicisten. “Omdat wij zien hoe ambtenaren vaak weer verrast zijn door burgers die al actief zijn op een terrein waar deze ambtenaren iets willen ondernemen.” De filosofie van de Transition Towns past hier goed bij.  

7) Betrek bedrijven bij burgerinitiatieven

Weer een voorbeeld: Eindhoven. In deze gemeente heeft een werkgeversvereniging een jaar lang een wijk geadopteerd, in het kader van verantwoord ondernemen. De vereniging bracht veel van de eerder genoemde experimenten in de praktijk. Het advies is wel te zoeken naar een meer duurzame relatie.

8) Start met kleinschalige aanbestedingen voor zorg en welzijn

Grootschalige aanbestedingen voor zorg en welzijn hinderen lokale initiatieven. De bedoeling is dat juist op dit terrein de burgers meer initiatief laten zien, maar het gunnen van het werk aan grote instellingen maakt dit lastig. Het advies is: benoem bij deze aanbestedingen enkele kavels waarop ook initiatiefrijke burgers kunnen intekenen.

9) Betrek burgers bij aanbestedingen

Dit lijkt misschien een vreemd experiment. Aanbestedingen zijn toch ingewikkeld en omgeven met juridische valkuilen? In Emmen zien ze het probleem niet. Over het zelfstandige aanbesteden door wijk- en dorpsorganisaties in deze gemeente is de publicatie Burgerinitiatief loont! verschenen.

10) Geef meer beheertaken aan de inwoners

Gemeenten hoeven hun rol op dit gebied niet helemaal uit handen te geven, maar wel meer ruimte bieden aan burgers die het nut van zien van groenonderhoud, een goede bibliotheek, et cetera. Het idee is (duur) maatschappelijk vastgoed in handen te geven van initiatiefnemers die zich inzetten voor de exploitaite ervan en daarmee helpen aan meer sociale samenhang in de buurt.

Morgen volgen nog tien experimenten om burgerinitiatieven te stimuleren.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden