VNG wil ‘cao van de toekomst’

1

In navolging van de Vereniging van Gemeentesecretarissen wil ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een compactere coa die ruimte laat voor maatwerkafspraken.

Een stuk compacter en duidelijker. Dat wordt de cao als je de essentie centraal regelt en veel overlaat aan individuele keuzemogelijkheden. Dat is althans de gedeelde mening van de deelnemers die bij de VNG bijeen waren om verder te praten over de cao van de Toekomst.

CvA-voorzitter Jantine Kriens opende de bijeenkomst. “Het is bijzonder om bij een gemeente te werken, dat moeten wij ook uitstralen”, vindt Kriens. “Het is belangrijk te laten zien hoe trots je bent om bij een gemeente te werken en hiermee je bijdrage levert aan het lokale bestuur. En we zijn het als gemeenten over veel dingen eens, het gaat nu om het invullen van de details.”

Nu

Een heel belangrijke constatering is volgens Kriens ook dat het nù de tijd is om de cao om te vormen. Gemeenten zijn zonder uitzondering bezig met het veranderen van hun organisatie en de arbeidsverhouding daar binnen. Van strikte hiërarchie gaat het naar een veel plattere organisatie; de ‘verpannekoekisering’ van de organisatie. De cao moet daar ook in mee veranderen.

De VNG betrekt haar leden bij het project Cao van de Toekomst. Er zijn verschillende werkgroepen actief rond verschillende thema’s als flexibiliteit, inzetbaarheid en structuur De werkgroepen wisselden vandaag de voortgang met elkaar uit en bespraken de dilemma’s en vragen waar ze tegen aan zijn gelopen.

Contouren

Dat er een cao gemeenten blijft is een gedeelde conclusie. Gemeenten willen elkaar niet op arbeidsvoorwaarden beconcurreren. Een centrale cao die de essentie regelt, levert voor iedereen dezelfde basis op. Er moet veel ruimte zijn voor individueel maatwerk. Daarmee sluit de cao beter aan bij de organisatiedoelen, en dat is ook de bedoeling, stelt de VNG. 

Ook de aansluiting bij de nieuwe arbeidsverhouding komt zo beter tot zijn recht: die is gelijkwaardiger, en gaat uit van een grote eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Individuele keuzevrijheid past iedereen, werd na afloop van de bijeenkomst geconcludeerd.

Op basis van de uitkomsten gaat het CvA een visiestuk afronden en bespreken met de bestuurders in de CvA-commissie. Ondertussen wordt  ook een paritair traject opgestart. Dat start met een werkconferentie voor werkgevers en werknemers.

Stem op de poll:

De huidige cao is niet meer van deze tijd >>

 

Over Auteur

1 reactie

  1. “Het is bijzonder om bij een gemeente te werken, dat moeten wij ook uitstralen”, aldus mw. Kriens.

    Vreemd is dat ook wel! Immers sinds dat mw. Kriens als bewindsvrouw in beeld is gekomen heeft ze enkel redenen te over aangedragen om niet bij een gemeente meer te willen werken en die smaak blijft op een of andere manier sterk overheersen.

    Benieuwd hoe zij deze boodschap denkt te gaan brengen, immers prijscompensatie is voor ons langzamerhand een halszaak en voor haar al jarenlang een ondergeschikt detail.

    Laten we dit simpele detail nu eerst eens goed met elkaar afspreken en je zal zien dat het uitstralen vanzelf op enig moment een feit is en niets extra behoeft te kosten. Bijzonder!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden