Vrouwelijke managers iets vaker burn-out

1

Burn-outklachten komen iets vaker voor bij vrouwelijke dan mannelijke managers. In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers dergelijke klachten tegenover 10 procent van de mannen. Gezien het hoge percentage ziekteverzuim bij gemeenten is extra alertheid hiervoor wenselijk.

Vrouwen geven bijvoorbeeld vaker aan zich compleet uitgeput te voelen door hun werk of dat het veel van ze vergt om de hele dag met mensen te werken. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd.

Geen prikkels
Eerder bleek uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2015 dat gemeenten al langer kampen met een relatief hoog percentageziekteverzuim. In 2015 was deze 5,3 procent terwijl het landelijk gemiddelde rond de vier procent zat. Uit de gemeentelijke verzuimnorm die het A+O fonds Gemeenten jaarlijks vaststelt, blijkt veel ruimte voor verbetering. De bestrijding van ziekteverzuim lijkt een nieuwe impuls noodzakelijk, inclusief aandacht voor burn-out. Vooralsnog ontbreekt het bij gemeenten aan prikkels om hier daadwerkelijk actie op te ondernemen.

Emotioneel moe
Mensen met burn-outklachten voelen zich opgebrand door hun werk. Dit uit zich in gevoelens van extreme vermoeidheid en uitputting, die worden gemeten met vijf enquêtevragen. Bij de vrouwelijke managers gaf bijvoorbeeld 29 procent aan zich meerdere keren per maand leeg te voelen aan het einde van een werkdag. Ook zei 17 procent regelmatig emotioneel uitgeput te zijn of moe in de ochtend bij confrontatie met hun werk. Bij mannen lagen deze percentages 4 á 5 punten lager. Andere vermoeidheidsverschijnselen komen minder vaak voor, maar ook meer bij vrouwelijke dan bij mannelijke managers.

Autonomie
Managers stellen minder burn-outklachten te hebben dan gemiddeld. Van alle werknemers zei 13 procent burn-outklachten te hebben in 2015. Onder managers was dat 11 procent. Wel is het verschil tussen mannen en vrouwen als manager relatief groot. In de meeste andere beroepsgroepen ligt het ervaren van burn-outklachten bij mannen en vrouwen dichter bij elkaar.

Vrouwen met een managementberoep ervaren ook een hogere werkdruk. Vaker dan hun mannelijke collega’s geven zij aan extra hard of erg snel te moeten werken, of heel veel werk te moeten doen. Daarnaast ervaren vrouwen vaker weinig autonomie in hun werk. Zo geven vrouwen veel minder vaak dan mannen aan dat ze zelf hun verlof en werktijden kunnen bepalen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden