Wiebes: Btw-last op samenwerken blijft

0

De Europese Unie dicteert dat gemeenten die kiezen voor samenwerking een extra btw-heffing moeten ophoesten. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gaat niets doen om het leed te verzachten.

“Dit terwijl de VNG meerdere malen heeft aangekaart dat deze btw-nadelen de samenwerking tussen gemeenten belemmeren”, schrijft de vereniging aan haar leden. Maar Wiebes ziet het probleem niet.

De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer vragen over de btw-heffing bij samenwerking beantwoord. Gemeenten die bepaalde taken gezamenlijk uitvoeren betalen meer btw aan het Rijk dan gemeenten die dezelfde taken in eigen beheer houden, is de conclusie. De staatssecretaris blijft evenwel van mening dat hij er niets aan kan doen vanwege de EU-regelgeving.

Het verruimen van het btw-compensatiefonds is volgens de bewindsman ook niet mogelijk omdat dit tot concurrentieverstoring leidt, staat in de brief.

Declaraties
Btw die voortvloeit uit samenwerking tussen decentrale overheden bij de uitvoering van overheidstaken kan gedeclareerd worden bij het BCF. Meer samenwerking als gevolg van de decentralisaties kan leiden tot meer declaraties bij het BCF.

De VNG heeft nog flink wat vragen. “Een werkgroep van IPO, VNG, ministerie van Financiën en ministerie van Binnenlandse Zaken verkent hoe, mocht in de toekomst het plafond voor het BCF knellend blijken, kan worden bepaald of, en zo ja in welke mate, dit het gevolg is van btw uit hoofde van nieuwe samenwerkingsverbanden, voortvloeiend uit de decentralisaties.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.