Onderwerp: Big data

Big data
Loonkloof stijgt nog verder

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemer van de duizend grootste organisaties in Nederland is weer verder gegroeid. In het openbaar bestuur, onderwijs en de zorg is de loonkloof het kleinst. Dit komt vooral door de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van beloningen.

Big data
CBS geeft boost aan big data

Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen op basis van big data-technologie; dat is het doel van het nieuwe expertisecentrum Center for Big Data Statistics waar het CBS eind september mee start.

1 3 4 5 6 7 16