Onderwerp: Big data

Big data
Automatisch wijzigingen openbare ruimte doorgeven

Om gemeenten te helpen wijzigingen in de openbare ruimte volledig geautomatiseerd door te geven aan de Landelijke Voorziening BGT, heeft software en integratiespecialist Enable-U een veilige koppeling tussen het BGT-systeem en de software van NedGraphics opgeleverd.

Belastingen
Burgers betalen meeste milieubelasting

De overheid incasseerde 24,6 miljard euro aan milieubelastingen en milieuheffingen in 2015. Huishoudens dragen met een aandeel van bijna twee derde de zwaarste lasten; producenten dragen ruim een derde bij.

1 4 5 6 7 8 16