Onderwerp: Big data

Bestuur
Bèta-burgemeesters een ‘must’

Het is zorgwekkend, mogelijk zelfs riskant, dat geen enkele burgemeester in Nederland een bèta-achtergrond heeft. Terwijl veel grote maatschappelijke problemen een interdisciplinaire aanpak vereisen waarbij technologie een belangrijke rol speelt.

Big data
Meeste ouderen wonen in provincie

De afgelopen decennia is Nederland het sterkst vergrijsd aan de randen van het landen. In Zeeuws-Vlaanderen wonen naar verhouding de meeste 65-plussers, maar de toename was het sterkst in Limburg. Stedelijke regio’s en Flevoland zijn relatief jong gebleven.

1 5 6 7 8 9 16