Onderwerp: Dienstverlening

Duurzaamheid
Platform voor duurzame ICT gelanceerd

ICT~Office heeft het online platform 'www.ictgaatvoorgroen.nl' gelanceerd. Via dit platform kunnen overheid, bedrijfsleven en wetenschap kennis uitwisselen en contacten leggen op het gebied van duurzaamheid en ICT.

Gemeenten
Minder Bibob in Amsterdam

In Amsterdam is in 2010 is er bij aanvragen voor een vergunning bekeken of criminele daar eventueel misbruik van kunnen of dat de vergunning leidt tot oneerlijke concurrentie.

1 126 127 128 129 130 138