Onderwerp: Dienstverlening

Blog
Opinie Getwitter levert meerwaarde

Het is vreemd, ergerlijk eigenlijk, dat bedrijven en overheden nauwelijks deelnemen en communiceren via Twitter. Informatie komt vooral van derden.

Bestuur
KING en ICTU gaan het samen doen

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en ICTU ondertekenden onlangs een samenwerkingsconvenant. Doel is meer afstemming te creëren tussen de fasen van ontwikkeling en implementatie van bouwstenen waar gemeenten mee aan de slag gaan.

Vergunningen
Geen opslag CO2 in Barendrecht

De opslag van het broeikasgas CO2 onder Barendrecht is definitief van de baan. Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken heeft het verlenen van de vergunningen stilgelegd.