Onderwerp: Belastingen

Belastingen
Minder bezwaren tegen WOZ

De toezichthouder op de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), de Waarderingskamer, laat weten dat steeds minder huiseigenaren bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde van hun woning.

Belastingen
BTW-compensatiefonds gaat door

Het BTW-compensatiefonds voor gemeenten en provincies gaat door, schrijft staatssecretaris Frans Weekers van Financiën de Tweede Kamer. In 2010 bedroeg het fonds 2,8 miljard euro.