Onderwerp: Financiën

Financiën
‘Ambtenaar moet efficiënter werken’

In Assen verdwijnen de komende jaren 40 tot 60 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd bespaart de gemeenten 1,3 miljoen op de inhuur van externen. Wethouder Jaap Kuin is niet bang dat het werk blijft liggen.

Blog
Opinie Alle ambtenaren ziek!

De werkdruk is al te hoog en nu gaan we bezuinigen. We blijven alles doen wat we al deden, maar dan met minder mensen.

Financiën
Regeerakkoord: Meer taken, drie miljard minder

De korting op het Gemeentefonds is minder fors dan verwacht. Toch leiden alle bezuinigingen op specifieke uitkeringen en nieuwe, gemeentelijke taken zoals de jeugdzorg tot een structurele aderlating van ruim drie miljard euro.

1 112 113 114 115 116 120