Onderwerp: Financiën

Financiën
Regeerakkoord: Fusies van onderaf

“Gemeentelijke herindeling komen alleen van onderaf tot stand”, staat in het regeerakkoord. Kan een fusie nog steeds worden afgedwongen? Daar is het akkoord niet duidelijk over.

Financiën
Werken voor uitkering bespaart miljarden

Geen verlaging van de bijstand en ook niet bezuinigen op re-integratiebudgetten, maar wel zelf een deel van je uitkering verdienen. Dat levert jaarlijks een enorme besparing op, aldus de vereniging van directeuren van sociale diensten (Divosa).