Onderwerp: Ontwikkeling

Ontwikkeling
Sociale partners onderzoeken Het Nieuwe Werken

“Het nieuwe werken en de flexibele schil van medewerkers vragen aandacht”, vinden sociale partners. Andere zaken op het programma voor de komende jaren zijn nieuwe contractvormen, mobiliteit van personeel en de inhuur van externen.

Ontwikkeling
Het Nieuwe Werken: Het oude loon

Een werknemer werd gekort op zijn salaris, omdat hij volgens zijn werkgever minder uren draaide. Dit na de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW). Heeft de werkgever gelijk?

Ontwikkeling
Het Nieuwe Werken: gewoon doen

OVER-gemeenten wordt vaak genoemd als goed voorbeeld van Het Nieuwe Werken. Uiteraard zijn ze blij met al die aandacht, maar ze blijven ook nuchter: “Ook hier staat het nog in de kinderschoenen.”