Onderwerp: Pgb

Pgb
Pgb uitbetaling voor 95% op orde

Ruim 95% van de zogenaamde toekenningsberichten zijn binnen bij de SVB. Dit is noodzakelijk voor betalingen aan zorgverleners van budgethouders in 2016

Pgb
Gemeenten te laat met pgb gegevens

Circade helft van de Limburgse gemeenten heeft de gegevens die nodig zijn voor de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) niet op tijd aangeleverd.

Pgb
Gemeenten moeten haast maken met overgangsrecht

De toegang tot zorg verloopt stroef . Veel mensen die bij gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor aankloppen voor zorg, hulp en ondersteuning ervaren wachttijden en gebrekkige communicatie.

Pgb
Ombudsman kraakt invoering trekkingsrecht pgb

Bij de invoering van het trekkingsrecht voor het persoonsgebonden budget (pgb) zijn de belangen van kwetsbare burgers en van zorgverleners uit het oog verloren. Dit concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport ‘Pgb-trekkingsrecht en de (niet)lerende overheid’.

1 3 4 5 6 7 10