Onderwerp: Pgb

Bestuur
Ook Pgb-alarm in Wmo

Ook bij gemeenten zou sprake zijn van een declaratiechaos bij de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten. “Er zullen noodoplossingen moeten komen, zoals de bevoorschotting van zorgaanbieders.”

Bestuur
Huisbezoek als bestrijdingsmiddel fraude pgb

Huisbezoeken aan zowel bestaande als nieuwe houders van een persoonsgebondenbudget (pgb) worden belangrijker in de bestrijding van fraude met het pgb. Tevens krijgen de bezoeken een grotere rol in de voorlichting van budgethouders.

Pgb
Pgb krijgt grenzen

De uitgaven voor het persoonsgebonden budget worden afgebakend per zorgkantoor en per regio, blijkt uit een wijziging die staatssecretaris Martin van Rijn heeft aangebracht in het Wetsvoorstel langdurige zorg.

Pgb
Is de bijstand voldoende om rond te komen?

Met alleen een bijstandsinkomen kun je niet rondkomen. Dat is ook niet het uitgangspunt. In de loop der jaren zijn er tal van andere vormen van inkomensondersteuning bijgekomen voor huishoudens op het sociaal minimum. Maar ook deze aanvullingen blijken onvoldoende voor bepaalde huishoudtypen.

Big data
Opinie Sociale uitdaging oplossen met Big Data

Er is een discussie losgebarsten over de zin en onzin van Big Data, maar dat is een achterhoedegevecht. De Big Data revolutie is al onderweg en het is de hoogste tijd dat de overheid op de rijdende trein springt.

1 6 7 8 9 10