Onderwerp: Pgb

Pgb
Afschaffing Wtcg en CER roept vragen op

Het kabinet is van plan de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) per 1 januari 2014 af te schaffen. Gemeenten kunnen chronisch zieken en gehandicapten in het vervolg ondersteunen vanuit de Wet werk en bijstand (WWB) en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Pgb
Tien uursgrens pgb vervalt

Zo’n 45.000 mensen die per week minder dan 10 uur begeleiding hebben, behouden in 2014 hun persoonsgebonden budget (pgb), waarmee ze zelf hun zorg kunnen regelen. Het kabinet heeft dat besloten.

Pgb
Pgb wordt recht in Wmo

Vanaf 2014 wordt een eigen bijdrage voor de thuishulp gevraagd en het persoonsgebonden budget (pgb) wordt geen voorziening maar een recht van inwoners.

Gemeenten
Amsterdam lanceert lokaal pgb

Het moet voor chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam mogelijk blijven begeleiding thuis te betalen via een zogeheten pgb (persoonsgebonden budget)

1 7 8 9 10