Aandacht voor regeldruk in coalities verminderd

0

Nog niet de helft van de nieuwe gemeentelijke coalities wil iets doen aan regeldruk en belemmerende regelgeving. Dat is aanzienlijk minder dan vier jaar geleden, toen was dat bijna 70 procent.

Dat blijkt uit een analyse van SC online. SC keek in 144 nieuwe coalitieakkoorden of er op enige wijze aandacht is voor het onderwerp regeldruk. Dat bleek in 68 gemeenten het geval, oftewel bij 48 procent van de akkoorden. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 lag dat percentage op bijna 70 procent.

Een verklaring voor de verminderde aandacht kan volgens SC het ontbreken van een programma om de regeldruk te verlagen vanuit het kabinet en de rijksoverheid zijn. Vier jaar geleden stond de regeldruk bij gemeenten nog in de spotlights. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken stelden daarvoor in 2011 het programma Beter en Concreter in. Dat liep tot maart 2015. Het vorige kabinet slaagde erin de regeldruk en nalevingskosten met 2,5 miljard euro te verlagen, het huidige kabinet heeft geen doelen gesteld op dat gebied.

Lokale bedrijfsleven ondersteunen

Desondanks zijn er dus in de helft van de coalitieakkoorden plannen om wat aan de overlast door regels te doen. Hiervoor worden verschillende redenen gegeven. Zo zijn er gemeenten die initiatieven van de inwoners niet willen beknotten met regels. Maar de meest genoemde reden voor gemeenten om wat aan de regeldruk te doen, is nog steeds de ondersteuning van het lokale bedrijfsleven.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden