Campagne om gedoe te voorkomen

2

‘Voorkom gedoe, kijk het na’. Dat is het motto van de online campagne voor een betere registratie van persoonsgegevens bij gemeenten

De campagne, die mede op verzoek van de Tweede Kamer en gemeenten wordt gevoerd, vraagt mensen bij te dragen aan een nog betere kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).
Veel overheidsdienstverlening is gebaseerd op registratie in de GBA. Wie niet goed geregistreerd staat, loopt de kans diensten als toeslagen en stempassen mis te lopen. Mensen hebben hier zelf een rol in: zij kunnen hun gegevens controleren en moeten contact opnemen met de gemeente als deze niet kloppen. Ook moeten zij tijdig wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld als zij gaan verhuizen.
Veel mensen blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van wat er van ze wordt verwacht. Met deze campagne wil minister Plasterk hier verandering in brengen. 97,8 procent van de mensen staat overigens al wel op het juiste adres geregistreerd. De overheid werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening en door veel inspanningen de afgelopen jaren neemt de kwaliteit van de gegevens in de GBA toe.
Op Voorkomgedoe.nl is meer informatie te vinden over de campagne die tot 16 december loopt en bestaat uit banners op diverse nieuwssites, online advertenties en een digitale toolkit voor gemeenten.
Voorkomgedoe.nl is gekoppeld aan Mijn.overheid.nl, de persoonlijke website voor overheidszaken waar mensen hun gegevens digitaal kunnen inzien. Op Mijn.overheid.nl kunnen mensen zien hoe ze in de GBA staan.

Over Auteur

2 reacties

  1. Ik herinner me nog goed mijn (poging tot) inschrijving als burger van de gemeente Arnhem. Ik had een woning gevonden, en was accoord met de huisbaas. Mijn spullen waren in mijn vorige woonplaats gepakt en verhuisd, ik woonde er net. In mijn oude woonplaats werd me verteld dat de inschrijving in Arnhem zou resulteren in automatische uitschrijving daar. In de eerste week wilde ik me dan ook inschrijven.

    De ambtenaar vroeg naar mijn huurcontract. Het was regel dat je dat moest tonen voordat je werd ingeschreven. Maar ik had geen huurcontract. Ik had een mondelinge overeenkomst. Die ik kon aantonen met gemaakte bancaire betalingen. Maar nee, er moest een rechtsgeldige overeenkomst zijn. Ik heb de ambtenaar er op gewezen dat naar Nederlands recht ook een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig is, en dat noch ik noch de huisbaas een schriftelijke overeenkomst nodig vonden. De inschrijving werd geweigerd, en ik werd ondanks herhaalde correspondentie hierover met de gemeente niet ingeschreven. En dus bij mijn oude gemeente niet uitgeschreven. Pas zeven jaar later, na een verhuizing nadat ik getrouwd was kreeg ik een woning mèt een schriftelijke huurovereenkomst. Toen ik me daarmee wilde gaan inschrijven bleek het inmiddels niet meer nodig te zijn.

    Mijn ervaring met gemeente is dat ‘voorkomgedoe’ iets is dat toch vooral de overdreven regelneven zich moeten aantrekken.

  2. En wat te doen als burgers zich bewust niet op het correcte adres inschrijven .
    Die situatie komen uiteraard veelvuldig voor.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden