Correctie gegevens in basisregistraties te ingewikkeld

0

De Algemene Rekenkamer vindt dat er een centraal meldpunt moet komen om correctie van gegevens in basisregistraties eenvoudiger te maken. Maar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is dat niet van plan.

Het is voor burgers en bedrijven te ingewikkeld om fouten in basisregistraties te corrigeren, concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoek Grip op gegevens. Daarin wordt in kaart gebracht wat de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft gedaan met de aanbevelingen uit eerder onderzoek in 2014. Er zijn positieve ontwikkelingen vanuit de organisaties die de basisregistraties beheren, maar de rekenkamer stelt vooral vast dat de minister te weinig heeft gedaan om burgers en bedrijven centraal te zetten.

Onjuiste gegevens

Gegevens uit de tien basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) en eigen woning (WOZ) worden binnen de overheid gedeeld en hergebruikt. Wanneer de overheid onjuiste gegevens gebruikt, is het voor burgers en bedrijven heel moeilijk om te achterhalen waar en wanneer een fout is ontstaan. Correctie van gegevens, en vooral het terugdraaien van de gevolgen ervan, is bijna onmogelijk volgens het onderzoek.

Centraal meldpunt

In 2014 drong de Rekenkamer al aan op een centraal meldpunt om mensen te helpen die in problemen komen door onjuist gebruik van gegevens door de overheid. Zo’n overkoepelend meldpunt kan volgens de onderzoekers correctie van gegevens van de tien afzonderlijke basisregistraties eenvoudiger maken. Maar ook naar aanleiding van het vervolgonderzoek is de minister niet van plan om dat in te richten.

Ollongren geeft, mede namens de staatssecretaris van BZK, in een reactie op het rapport aan samen met uitvoeringsorganisaties en gemeenten te verkennen hoe ‘organisatieoverstijgende, gegevensgerelateerde probleemgevallen’ het beste kunnen worden opgelost. ‘De inzet is vooralsnog niet om een nieuw meldpunt voor burgers in te richten of de verantwoordelijkheid van individuele organisaties over te nemen, maar om te zorgen dat probleemgevallen snel worden gesignaleerd en opgepakt, zodat de gevolgen van het gebruik van een onjuist gegeven sneller worden hersteld,’ schrijft ze.

Verantwoordelijkheid

Hoe dat precies in zijn werk moet gaan volgt binnenkort in een beleidsbrief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over regie op gegevens. Daar zullen ook voor andere punten uit het rapport meer concretere oplossingen volgen, is de bedoeling. Verder stipt Ollongren nog eens aan: ‘Het daadwerkelijk herstellen van fouten blijft de verantwoordelijkheid van de organisaties die (basis)registraties beheren en van de organisaties die besluiten nemen met rechtsgevolgen voor burgers.’

De Algemene Rekenkamer beaamt dat punt, maar ‘verwacht van de minister dat zij meer regie neemt’ om problemen van burgers en bedrijven op te lossen. ‘Idealiter kunnen burgers en bedrijven zelf nagaan of de overheid gegevens uit verschillende basisregistraties op correcte wijze toepast, koppelt en analyseert.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden