‘Misverstanden privacy hinderen ketenindicatie’

1

De gezamenlijke beoordeling van mensen met een complexe hulpvraag kan ze beter op weg helpen. Misvattingen over de privacywetgeving hinderen dit mogelijke succes.

Dat stelt privacydeskundige Lydia Janssen in de nieuwsbrief over het project gezamenlijke beoordeling van de ministeries van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken. Maakt de privacybescherming het uitwisselen van gegevens tussen verschillende hulpverleners niet onmogelijk? “Dat valt wel mee”, zegt Janssen (PDF).

De bedoeling is dat cliënten weten welke van hun gegevens bij welke instanties bekend zijn. De professional moet zijn hulpvragers hierover informeren. Verder is er soms schriftelijke toestemming nodig van cliënten voor het delen van informatie. Het advies is gegevens alleen maar uit te wisselen als dat noodzakelijk is. 

Trajectcoach

Het uitwisselen van informatie is cruciaal voor het project met de ketenindicatie. Het gaat om een integrale werkwijze van meerdere instanties, waaronder gemeenten. Het doel is de hulpvraag van cliënten samen te beoordelen. De cliënt krijgt daarbij een vaste contactpersoon. “Een trajectcoach”, zei projectleider Klarie Smit vorig jaar op Gemeente.nu.

Een eindrapportage wordt begin januari verwacht. Ook de rol van privacybescherming zal daarin worden meegenomen, blijkt wel uit de nieuwsbrief. Deskundige Janssen concludeert al dat er meer ruimte is dan vaak wordt gedacht.

“Voor een groot deel van de gegevens, vooral op het terrein van de sociale zekerheid, is het uitwisselen wettelijk geregeld”, weet Janssen. “Verder is het een kwestie van schriftelijk toestemming aan de cliënt vragen voor het opvragen van bijvoorbeeld medische gegevens. Wat zou daar zo onmogelijk aan zijn?” 

Toestemming

Een cliënt die hulp nodig heeft, zal niet snel weigeren om persoonelijke informatie te laten delen voor zijn hulptraject, is de stelling. “De cliënt wil een voorziening en zal dus graag bereid zijn toestemming te verlenen.” Toch ligt er vaak nog een hoge drempel. Dus wat te doen?

“Zoek eerst uit of je het gemakkelijk kunt oplossen; door goed te communiceren kun je al een heel eind komen. Maak onderscheid tussen privacyvragen en methodische vragen. Na de landelijke evaluatie kun je kijken of echte knelpunten bij meer lokale initiatieven spelen en eventueel samen naar een oplossing zoeken.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Meer informatie over het Project Gezamenlijke Beoordeling en het onderwerp ‘gegevensuitwisseling’ is te vinden op http://www.gezamenlijkebeoordeling.nl. Hier is o.a. een model werkinstructie met toestemmingsverklaring te vinden dat specifiek is ontwikkeld voor de lokale initiatieven Gezamenlijke Beoordeling.