Onvoldoende steun van het Rijk bij integratie

0

Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten (55,7 procent) vindt de steun van het Rijk voor de opvang en inburgering van asielzoekers onvoldoende.

37,8 Procent van de gemeenten vindt de steun die het Rijk biedt wél voldoende. De overige 6,5 procent vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Dat concludeert Reporter 2021 van KRO-NCRV na een rondgang. Van de 390 gemeenten hebben 262 de vragenlijst ingevuld.

Ontoereikend
Gemeenten zouden vooral ontevreden zijn over de bijkomende kosten bij de integratie van vergunninghouders. Het budget dat gemeenten ontvangen van het Rijk voor opvang en integratie van asielzoekers die in Nederland mogen blijven, is ontoereikend voor bijkomende kosten zoals bijzondere bijstand, tolkendiensten, jeugdhulp of onderwijs.

Belemmering
Amsterdam, Den Haag en Utrecht willen dat het Rijk een aantal taken rondom de inburgering teruggeeft aan de gemeenten. Volgens Utrecht moet “de regie op inburgering” weer bij de gemeenten te komen liggen. “Nu weten wij niet wat er bij de inburgering gebeurt. Dat belemmert de integratie van vergunninghouders.”

Amsterdam stelt dat het slagingspercentage bij de inburgeringscursus nu erg laag ligt. De gemeente zou graag zelf de regie willen voeren over “het hele integratie- en participatietraject van statushouders”.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.