Persoonsgegevens 25.000 Rotterdammers per abuis online

0

Vertrouwelijke gegevens van 25.000 Rotterdammers zijn korte tijd openbaar toegankelijk geweest. De gemeente werd door de IBD op de fout gewezen.

Een medewerker van de gemeente Rotterdam heeft per abuis vertrouwelijke informatie opvraagbaar gemaakt via het internet. Dit betekent dat deze informatie openbaar toegankelijk is geweest wanneer daar gericht naar werd gezocht. Uit onderzoek van de gegevens is gebleken dat het om namen, adresgegevens en burgerservicenummers (BSN) gaat uit belastingbestanden van de gemeente. Het betreft hier oude bestanden van bezwaarschriften gemeentelijke belastingen in de periode 1996-2004.

De gemeente is door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) op de fout gewezen en die is inmiddels verholpen.

Na de ontdekking op 25 februari 2016 heeft de gemeente direct maatregelen getroffen. Deze gegevens zijn dan ook niet meer via internet opvraagbaar. Volgens de hiervoor geldende protocollen heeft de gemeente melding gemaakt van dit incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft de gemeente een onderzoek ingesteld. Er is een gespecialiseerd bureau ingeschakeld om te onderzoeken of de gegevens daadwerkelijk geraadpleegd zijn. Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat we dit niet kunnen uitsluiten.

De verantwoordelijke directeur Gemeentebelastingenheeft de betrokken personen inmiddels met een brief op de hoogte gesteld

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden