Samenwerking maakt ict goedkoper

1

Minder kosten, meer kwaliteit. Verder neemt de tevredenheid van burgers toe. Dat blijkt uit de evaluatie van een samenwerkingsproject in Friesland.

Het gaat om een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Meer doen met minder is vaak het adagium in gemeenteland, maar tegelijk vaak een leeg begrip. Toch kan het wel, volgens dit evaluatierapport.

Een voorbeeld: het management van de dienst Werk & Inkomen. Eerst hadden beide gemeenten daarvoor een manager. Momenteel is dat er nog een voor het samenwerkingsverband.

Organisatiecultuur

De sleutel tot succes ligt in dit geval, en waarschijnlijk wel vaker, bij de organisatiecultuur en werkprocessen. “Van de kant van de ene gemeente werd steeds stevig ingezet op het tot stand komen van een zo uniform mogelijk beleid en het afwerken van de agenda daarin”, staat in het hoofdstuk over de samenwerking rond personeelszaken. In de andere gemeenten werd de nadruk meer gelegd op het van elkaar leren door dingen naast elkaar te leggen en van de verschillen te leren.”

Conclusie: hier zijn keuzen nodig. “Er zal eerst echt besluitvorming met betrekking tot een stevigere samenwerking moeten plaatsvinden om de toch ook breed gevoelde noodzaak tot opschalen op dit beleidsterreinte concretiseren.” Ook op andere terreinen zal heldere, politieke besluitvorming de weg voorwaarts zijn.

Besparingen

De grootste besparing komt volgens het rapport door de gezamenlijk inkoop. Ook de gedeelde piktediensten helpen mee. “Het werkt efficiënter en is dus kostenbesparend, wat een klein positief effect heeft op het lastenplaatje van de burger”, is de conclusie.

Ook op de inhuur van externen is bezuinigd. “Door de samenwerking kan uitzetting van formatie en inhuur van externe expertise worden voorkomen. Voorzichtig geraamd kan worden geconstateerd dat de gemeenten gezamenlijk hierbij 0,5 à 1,0 fte besparen, hetgeen overeenkomt met 30.000 à 60.000 euro. Harmonisatie van beleid is op een groot aantal punten mogelijk: dit is efficiënt voor wat betreft het kostenaspect.”

geconstateerd dat de gemeenten gezamenlijk hierbij 0,5 à 1,0 fte besparen, hetgeen overeenkomt met 30.000 à 60.000 euro. Harmonisatie van beleid is op een groot aantal punten mogelijk: dit is efficiënt voor wat betreft het kostenaspect.”

Ook op de inhuur van externen is bezuinigd. “Door de samenwerking kan uitzetting van formatie en inhuur van externe expertise worden voorkomen. Voorzichtig geraamd kan worden geconstateerd dat de gemeenten gezamenlijk hierbij 0,5 à 1,0 fte besparen, hetgeen overeenkomt met 30.000 à 60.000 euro. Harmonisatie van beleid is op een groot aantal punten mogelijk: dit is efficiënt voor wat betreft het kostenaspect.”

Proeftuinen

De opstellers van het rapport erkennen dat het voor sommige beleidsterreinen nog te vroeg is voor een evaluatie. Als het gaat om de klanttevredenheid is het zo nu en dan bijvoorbeeld lastig om te zeggen of dit verbeterd is.

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken sinds eind 2009 met elkaar samen. Er is gekozen voor vier proeftuinen. Daarnaast is op andere terreinen spontaan begonnen met samenwerkingsverbanden.


Kennisbank Burgerzaken:

“Er is toch geen enkele afdeling Burger- of Publiekszaken die zonder de gegevens uit de Kennisbank goed haar werk kan doen.”

Over Auteur

1 reactie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden