Steeds minder GBA-uittreksels nodig voor scholieren

0

Steeds minder gemeenten hoeven een uittreksel van de gemeente basisadministratie te leveren aan jongeren die naar de middelbare school gaan. Toch zijn er gemeenten die volharden in deze vrij achterhaalde praktijk.

In 2011 leverden 65 procent van de gemeenten nog een uittreksel van de GBA voor de inschrijving aan het voortgezet onderwijs. Uit de laatste meting van onderzoeksbureau Telengy blijkt het te gaan om 27 procent. “Eerder onderzoek wees uit dat de overbodige uittreksels de ouders jaarlijks ruim 600.000 euro en de gemeenten bijna 5000 werkuren kostten”, stelt het bureau.

Scholen
Bij inschrijving van nieuwe leerlingen geeft een kwart van de ondervraagde scholen aan nog steeds een uittreksel GBA te gebruiken voor inschrijving. “Overigens hanteren slechts vier van de ondervraagde scholen het uittreksel als enige inschrijfmogelijkheid”, voegt het bureau daar aan toe.

Van de scholen die momenteel een uittreksel GBA als inschrijfbewijs hanteren, kent circa 90 procent de alternatieven voor een uittreksel GBA. Van die 90 procent overweegt ruim 80 procent ook daadwerkelijk in de toekomst andere identificatiemethoden dan het uittreksel GBA toe te passen bij de inschrijving van nieuwe leerlingen.

Gemeenten
Er zijn nog wel verschillen tussen gemeenten. “Zo blijkt uit de onderzoeksresultaten dat er zes gemeenten zijn die het uittreksel GBA verstrekken, terwijl scholen in deze gemeente de inschrijving van leerlingen via andere identificatiemethoden regelen. Ruim één derde van de gemeenten die aangeven een uittreksel GBA voor inschrijving voortgezet onderwijs te verstrekken, hanteren een proactief beleid. Dat wil zeggen dat ouders en leerlingen worden gewezen op alternatieve identificatiemethoden.”

Op deze digitale kaart is te zien hoe de onderzochte gemeenten te werk gaan >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden