Top 7: Voordelen mGBA

0

Het megaproject loopt vertraging op, maar dat zou juist een reden zijn om hard aan de slag te gaan. “De GBA is aan vervanging toe!”

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) vindt het een mooi moment te wijzen op de stip aan de horizon. Zeven voordelen moeten bijdragen aan het enthousiasme:

 • “Persoonsgegevens zijn 7 x 24 uur per week, direct beschikbaar en wijzigingen worden direct verwerkt;
 • Het verstrekken van persoonsgegevens wordt eenvoudiger en goedkoper;
 • Het verbeteren van de kwaliteit en actualiteit van de gegevens wordt makkelijker;
 • Eenmalige enkelvoudige opslag van aan elkaar gerelateerde persoonsgegevens;
 • Sneller en goedkoper aanpassen van ICT-systemen;
 • Ondersteunen van plaatsonafhankelijke dienstverlening en gemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • De BRP sluit aan op bestaande en nog te ontwikkelen e-overheidsvoorzieningen.”

“Eén ding is voor de NVVB zeker: De GBA is aan vervanging toe! Het systeem waar het programma mGBA aan werkt, is volgens de NVVB de ultieme vervanger”, schrijft voorzitter Cees Meesters van de vereniging in een open brief op de eigen website. “De ingeslagen weg is een goede en wij staan hier als vereniging volledig achter. De doelstellingen van het programma mGBA zijn nog steeds valide.”

Resultaten
Meesters wil de handen op elkaar krijgen voor het project, onder meer door te wijzen op de reeds geboekte resultaten:

 • “Het project BRP geeft aan dat een behoorlijk deel van de beoogde programmaresultaten zijn gerealiseerd:
  – De komst van een nieuwe database
  – Een behoorlijk aantal bijhoudingsberichten zijn gespecificeerd en de functionaliteit voor het verstrekken van gegevens is gerealiseerd. Het zogenaamde leveringskoppelvlak is bijna klaar
  – Binnen de projectstuurgroep BRP is een demonstratie gegeven met werkende programmatuur van een inschrijving van een pasgeborene  tot en met de levering van een bericht daarover aan een afnemer. Een supersnel proces.
 • Het project Migratie heeft samen met alle gemeenten gewerkt aan het terugbrengen van ongeveer 20.000 fouten in de GBA die de omzetting naar de BRP anders in de weg zouden zitten. Begin juli werd duidelijk dat er nog maar een paar honderd over zijn en die zijn oplosbaar. Het oplossen van deze zogenaamde Baseline-1-fouten is een geweldige ‘bijvangst’ op de weg van GBA naar BRP.
 • Het project Implementatie maakt stappen betreffende het in kaart brengen van alle zaken die afnemers (overheidsorganen en door de wetgever bepaalde derden) geregeld moeten hebben voordat zij kunnen aansluiten.
 • De voorbereiding van de implementatie bij gemeenten is in volle gang. KING heeft in opdracht van de VNG ter ondersteuning van gemeenten een groot aantal hulpmiddelen vervaardigd. Er is een voorlopig aansluitschema voor gemeenten. Een gemeente sluit eerst aan als afnemer van gegevens uit de BRP. Op een later moment volgt dan aansluiting als bijhouder van gegevens in de BRP. Tussen deze twee aansluitmomenten zit korte of langere tijd.
 • KING is weer een stuk verder gekomen met de beschrijving van de binnengemeentelijke levering van BRP-gegevens en heeft hierover een vruchtbare bijeenkomst gehad met softwareleveranciers. De wijze waarop KING de binnengemeentelijke levering heeft uitgetekend stelt gemeenten in de gelegenheid om op een door hen zelf te bepalen moment binnengemeentelijk over te gaan van de GBA naar de BRP.”

De voorzitter ziet evenwel nog een financiële beer op de weg. “Vertraging kost geld”, schrijft Meesters. “Een uitloop bij realisatie van bepaalde producten van het programma en dus van implementatie bij gemeenten en afnemers vergen een extra investering. Dat is in deze tijd lastig. De hand zit op de knip en Nederland moet zeker in deze tijd verstandig omgaan met gemeenschapsgeld. Wij wensen de minister van Binnenlandse Zaken veel wijsheid en gaan ervan uit dat er een oplossing komt vanuit de verschillende bestuurlijke overleggen.”

 

Gratis kennisdocument:


De nieuwe lokale overheid
>>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden