Transmannen met kind kunnen moeder zijn

0

Het mag een uitdaging heten voor de afdeling burgerzaken: mannen die zich vrouw voelen, of andersom, en kinderen krijgen. Hoe moeten zij ter boek staan?

De vraag is relevant sinds de wetswijziging rond afstammingsrelaties die van kracht is vanaf 1 april dit jaar en de aanvulling op die wijziging, die van kracht is per 1 juli.

Je bent een man, je voelt je een vrouw, maar kiest niet voor een geslachtsveranderende operatie. Toch moet de gemeenteambtenaar jou registreren als vrouw. Onder voorwaarden, zet de Kennisbank Burgerzaken op een rij:

  • De betrokkene moet bij aangifte een verklaring van een deskundige inzake genderdysforie overleggen
  • De betrokkene doet aangifte van het feit dat dat hij/zij het geslacht in de geboorteakte wenst te wijzigen. Bovendien kan betrokkene de voornamen wijzigen. Dit kan met het “aangifteformulier wijziging geslacht en voornamen”.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand voegt een latere vermelding toe aan de geboorteakte.

Kinderen

Ingewikkelder wordt het al een (trans)man en (trans)vrouw kinderen krijgen, waarbij overigens meer combinaties mogelijk zijn. De consequentie is bijvoorbeeld dat twee transmannen duomoeder zijn van hun kinderen. Maar goed, voor het overzicht is het niet gek te definiëren wat transman en –vrouw betekent:

  • Transman = biologisch vrouw, thans juridisch een man
  • Transvrouw = biologisch man, thans juridisch een vrouw.

Hoofdvraag is natuurlijk: wie krijgt het ouderlijk gezag na de geboorte van een kind? Ter afsluiting één van de voorbeelden uit deze checklist van de kennisbank, en dan niet de meest eenvoudige:

De echtgenote/ vrouwelijke geregistreerde partner van een transvrouw (geregistreerd in de geboorteakte en in de BRP als vrouw, fysiek een man) bevalt van een kind en de transvrouw is de verwekker van het kind.

Wat is hier officieel van te maken?

  • “De vrouw uit wie het kind geboren is, is de juridische moeder door geboorte”, staat in de kennisbank.
  • “De biologische vader van het kind is de transvrouw, tevens echtgenote/geregistreerde partner van de moeder. Aangezien de transvrouw geregistreerd staat als vrouw ontstaat er niet automatisch bij geboorte juridisch ouderschap. Pas na erkenning van het kind (eventueel voor geboorte) krijgt de transvrouw het juridische moederschap.”

Meer voorbeelden?

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden