10 Tips voor duurzame prestatiecontracten

1

Een prestatiecontract is een uitstekend middel om duurzaamheid en daarmee toekomstbestendigheid te waarborgen. De vraag is natuurlijk hoe je zo effectief mogelijk invulling geeft aam zo’n prestatiecontract.

Voor onderhoud passen aanbestedende diensten in toenemende mate prestatiecontracten toe. Bij deze contractvorm is het de verantwoording van de opdrachtnemer zelf om het onderhoud op een bepaald niveau (prestatie) te houden. Ook voor gemeenten kan dit een interessante contractvorm zijn. 
Met prestatiecontracten kan de opdrachtgever worden ontzorgd bij de aanbestedingen, contractmanagement, leveranciersmanagement en audits. De achterliggende gedachte is dat marktpartijen beter in staat worden geacht om in te schatten wanneer onderhoud uitgevoerd moet worden. Dit levert veel voordeel op. De kwaliteit van het onderhoud wordt uniformer. De opdrachtnemer kan rekening houden met de levenscyclus. Verder neemt de efficiëntie van de coördinatie toe.

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft tien tips opgesteld om te komen tot een goed contract.

 1. Heldere opdracht

  Steek tijd in de vraag die je de uitvoerende partij gaat voorleggen. Bedenk welke prestatie-indicatoren belangrijk zijn. Wees een goede en duidelijk opdrachtgever, besef daarbij dat j ehet niet 100% goed kan doen.
 2. Vertrouwen

  Bouw een relatie op die gebaseerd is op vertrouwen en streef naar een win-win situatie. Spreek af wat je doet als het vertrouwen er niet meer is. Spreek elkaar aan op expertise.
 3. Contractmanager

  Stel een contractmanager aan met kennis van zaken van gebouwen, energie en inkopen. Die kan sturen op output.
 4. Beschikbare data

  Maak een Nulmeting. Leg vast wat en hoe er gemeten wordt. Stel zoveel mogelijk gegevens beschikbaar.
 5. Open vragen

  Stel open vragen. Vraag de uitvoerende partij om met voorstellen te komen voor prestatie-indicatoren en innovaties
 6. Flexibel

  Zorg voor een flexibel contract dat kan inspelen op wijzigende omstandigheden.
 7. Communicatief

  Zet een heldere communicatie-structuur op en neem deze op in het prestatiecontract.
 8. Medewerkers

  Neem ervaringen van medewerkers mee in de opdracht. Geef ook aandacht aan medewerkers die in de outputspecificaties moeten gaan denken.
 9. Verwachtingen

  Manage de verwachtingen bij eindgebruikers.
 10. Handleiding

  Vraag de uitvoerende partij een handleiding over het gebouwgebruik te maken voor beheerders en eindgebruikers.

Over Auteur

1 reactie

 1. H.H Hendrikson op

  Graag wil ik nog een 11de tip willen toevoegen aan deze lijst.
  Daag je opdrachtnemer uit en help hem om zijn prestaties te verbeteren. Creëer een regelmatig overleg tussen opdrachtnemer en medewerkers die zicht hebben op de betreffende diensten om continue verbetering van werkprocessen en resultaten te realiseren. 

  Herman Hendrikson
  SteedsBeter – lean voor gemeenten
  http://www.gemeentesteedsbeter.nl

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden