Gemeentelijke verordeningen moeten beter gepubliceerd

0

Minister Plasterk erkent dat gemeentelijke verordeningen niet altijd op de juiste wijze gepubliceerd zijn. Dit schrijft hij naar aanleiding van kamervragen van de VVD

Het Tweede Kamerlid Veldman (VVD) had op basis van een onderzoek van Bureau Daadkracht vragen gesteld over de vermeende ongeldigheid van 900 gemeentelijke verordeningen. Deze waren volgens de onderzoekers niet, of op onjuiste wijze (online), gepubliceerd. Plasterk erkent dat ze wellicht niet geheel op de juiste wijze zijn gepubliceerd maar laat het aan de rechter om te kijken of deze dan niet “onderbindend” zijn, iets wat de onderzoekers stelden: “Het is aan de rechter om te oordelen of een tekortkoming in een bekendmaking zodanig is dat de betreffende bepalingen daardoor niet verbindend zijn. Voor zover mij bekend is het nog niet voorgekomen dat een rechter in een dergelijke situatie tot dat oordeel is gekomen.”

Wetsvoorstel
Plasterk laat verder weten dar in het kader van het programma Digitaal 2017 een wetsvoorstel wordt voorbereid dat erin voorziet dat bestuursorganen alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen en kennisgevingen moeten doen in een elektronisch publicatieblad dat met behulp van een centrale voorziening (thans de GVOP) wordt uitgegeven. Daarmee zal het niet langer kunnen voorkomen dat een bekendmaking niet voldoet aan wettelijke eisen m.b.t. het bestandsformaat.

VNG
Hij zal tevens de gemeenten nog eens wijzen op hun plicht en daarover ook contact opnemen met de VNG. Daarbij zal er steekproefsgewijs worden getoetst.

Xpert Lokale Heffingen

Voorkom fouten met de kennisbank Xpert Lokale Heffingen. Meer informatie >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden