Gemeenten moeten citymarketing loslaten

0

Gemeenten moeten het initiatief nemen om de inhoud van citymarketing vast te leggen, voldoende investeren, maar de uitvoering uit handen geven. Om vervolgens een stap terug te doen.

De conclusies zijn gebaseerd op een uitgebreid casestudy-onderzoek in Gouda en Schiedam

Gemeenschappelijke visie
Uit het onderzoek blijkt dat het ontbreken van een gemeenschappelijke visie en doelstelling een belangrijke faalfactor is bij samenwerking in citymarketing. De inhoud van de citymarketing moet gezamenlijk en zo specifiek mogelijk worden geformuleerd, zodat alle betrokken partijen hetzelfde doel nastreven en de stad op een eenduidige wijze wordt gepositioneerd.

Wanneer belanghebbenden worden betrokken bij de formulering van de strategie, voelen ze zich bovendien meer verantwoordelijk en zet men zich meer in voor de uitvoering.

Eén regisseur
Het blijkt van belang dat  één regisserende organisatie de koers van de citymarketing bewaakt. Deze partij kan worden gezien als een knooppunt in een breder netwerk van belanghebbenden, waar initiatieven om een stad op de kaart te zetten bij elkaar worden gebracht.

De gemeente speelt een cruciale rol in de oprichting van een dergelijke regisserende organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat  samenwerking in citymarketing wordt gestimuleerd wanneer gemeenten:

  1. partijen met elkaar verbinden
  2. de oprichting van een citymarketingorganisatie aanmoedigen
  3. geld beschikbaar stellen.

De beschikbaarheid van geld heeft veel invloed op het vermogen en de bereidheid van stakeholders om citymarketingprojecten te organiseren. Als gemeenten investeren in de marketing van de stad, zijn bedrijven vervolgens vaak meer bereid ook geld bij te dragen.

Stap terug
Wanneer de citymarketingorganisatie eenmaal goed functioneert, doen gemeenten er goed aan afstand te nemen. Het onderzoek laat zien dat een dominante gemeente door stakeholders als onprettig wordt ervaren. Zij zijn dan minder bereid om actief een bijdrage te leveren.

Een stap terug doen betekent niet dat gemeenten citymarketing helemaal  los dienen te laten. In de conclusie adviseert het onderzoek dat gemeenten de marketing van de stad moeten omarmen en uitdragen. In dit kader kan de verantwoordelijke wethouder of burgemeester als ‘gezicht van de stad’ een grote rol spelen in de citymarketing.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden