Hoe meet je aanwezigheid op social media

0

Een aanzet voor een objectieve methode voor het meten van het gebruik van social media door gemeenten.

Op 22 september heb ik mijn onderzoek naar het gebruik van social media “alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg” gepubliceerd. Om te komen tot een ranglijst, moesten gemeenten zichzelf een score geven tussen een 1 (ik heb een account op dit kanaal, maar ik doe er niks mee) en een 10 (ik maak optimaal gebruik van dit kanaal).

Omdat dit erg subjectief is, zal ik in deze serie telkens een gemeente nader onder de loep nemen en kijken hoe zij gebruik maken van verschillende social media kanalen.  

Voor mijn meer objectieve beoordeling, zal ik gebruik maken van vijf constructen, die ook gebruikt worden door de Social Media Monitor van de SocialEmbassy:

1.       Aanwezigheid: is een gemeente aanwezig en is het ook duidelijk dat het de gemeente is (max 5 punten)

2.       Authenticiteit: de mate waarin een pagina professioneel en authentiek aandoet (max 10 punten)

3.       Content: de informatie die op de pagina wordt gegeven door en over de gemeente (max 25 punten)

4.       Activiteit: de regelmaat, uniciteit en kwaliteit van de content die door de gemeente wordt gepost (max 30 punten)

5.       Interactiviteit: de mate waarin er sprake is van een dialoog tussen de gemeente en bezoekers van het netwerk en tussen de bezoekers onderling (max 30 punten)

In totaal kan een gemeente dus 100 punten scoren, waarbij duidelijk is dat constructen 4 en 5 zwaarder wegen dan alleen de aanwezigheid.

David Kok

In deze serie:

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.