Jonge ambtenaren vragen om eerlijk pensioen

31

De jonge generatie ambtenaren vindt het onhoudbaar, onverdedigbaar én niet conform de solidariteitsgedachte dat zij de rekening moeten betalen.

Daarom stuurde het netwerk 'Jonge Ambtenaren Noord Nederland' (JANN) een open brief aan de Pensioenkamer. Zij vragen om een eerlijke verdeling, waarbij de lasten en pijn over alle generaties wordt verdeeld. Onderstaand de brief:

Open brief aan de Pensioenkamer

Het pensioenstelsel is onhoudbaar. Pensioenfondsen, zo ook het ABP, kunnen door de lage rente en, met name, de stijgende levensverwachting steeds moeilijker aan hun verplichtingen voldoen. De maatschappij is sterk veranderd, zowel demografisch als economisch, maar het pensioenstelsel is hier onvoldoende op aangepast.

Nu wordt duidelijk dat in het verleden onvoldoende premie is betaald om de pensioentoezeggingen te voldoen. De gepensioneerden van nu hebben dus in het verleden te weinig betaald voor het pensioen dat ze nu (langer dan verwacht) genieten.

Als Pensioenkamer, waar binnen u als bonden en werkgevers gezamenlijk onderhandelt, heeft u de pensioenregeling in de afgelopen jaren tweemaal herzien; de overgang naar het middelloon en het afschaffen van het vroegpensioen. Dit klinkt goed, maar beide maatregelen hebben niet geleid tot een stabiele en houdbare regeling. Ondanks beide aanpassingen is het kwaliteitsniveau van de regeling per saldo gelijk gebleven, waardoor deelnemers nog altijd hetzelfde pensioen opbouwen. Daarbij is er vanwege het overgangsrecht nog een grote groep werknemers die gebruik kunnen maken van FPU, waardoor de gehele pensioenregeling zelfs nog jaren duurder is dan hij al was.

Resultaat? Om het pensioenniveau voor de oudere generaties en gepensioneerden op 100% te houden is een extra 'garantiepotje' nodig: die moet worden opgebracht door de jongere generaties. Dit is onhoudbaar, onverdedigbaar én niet conform de solidariteitsgedachte die ten grondslag ligt aan ons pensioenstelsel. Zoals in goede tijden de vruchten zijn geplukt, zoals het eindloonstelsel, (pre-) vut en premievakanties, zal in de huidige slechte tijden ingeleverd moeten worden. En niet alleen door een deel van de deelnemers, maar door alle deelnemers. Er is veel pijn te verdelen. Simpel voorbeeld: we worden allen ouder en ontvangen dus langer pensioen. Maar, hier is nooit premie voor betaald. Wie betaalt de rekening?

Wat ons betreft betalen we die met zijn allen; gepensioneerden en werknemers, jong en oud. Dankzij een nieuw en écht solidair pensioenstelsel, eerlijk voor iedere deelnemer, met een juist verwachtingspatroon en houdbaar op de lange termijn.

Wij vragen u, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, zich in te zetten voor een stelsel dat recht doet aan alle generaties.

Stichting JANN (Jonge ambtenaren Noord Nederland)

Over Auteur

Avatar

31 reacties

 1. Avatar

  De brief gaat voorbij aan het feit dat 70 % van het middelloon, de zg pensioennorm voor een steeds grotere groep een fictie is. Immers schoolvertalers die de arbeidsmarkt betraden begin jaren 80 midden jaren 90 en midden jaren ?10 hadden te maken met een grote werkloosheid. Daar komen bovenop de afgenomen baanzekerheid (meer zzp?ers). Vaste contracten voor jongeren zijn zeldzaam. Voor oudere generaties was dit alles nauwelijks een probleem. De banen lagen als het ware voor het oprapen. Om dit gat in te lopen, zullen jongeren meer pensioen moeten sparen. Daarbovenop komen nog de gestegen huizenprijzen. Jongeren hebben steeds meer betaald voor woningen. Hypotheekrente had een prijsopdrijvend effect. Voor deze jongeren is een hypotheekvrij huis meestal een utopie. Oudere generaties hebben daarentegen juist geprofiteerd van de gestegen huizenprijzen. Het moge duidelijk zijn dat er meer vet op de botten zit bij de oudere generaties. (uitzonderingen daargelaten). Bij de jongere generaties is het omgekeerde het geval. De meesten zullen niet zo?n riante oudedagsvoorziening hebben. Ze zullen sowieso al langer moeten doorwerken om een enigszins acceptabel pensioen over te houden. Daargelaten dat tot 2023 maandelijks ca euro 100,00 wordt ingehouden vanwege de inmiddels afgeschafte VUT regeling. Iets waar ze zelf nooit gebruik van kunnen maken. Het zou goed zijn als deze vut regeling alsnog wordt betaald door de oudere gepensioneerden. Die honderd euro kan dan gespaard worden om pensioentekorten tijdens de loopbaan nog op te vangen.

 2. Avatar

  Aan alle oudere ambtenaren die het niet eens zijn met bovenstaande brief van het JANN zou ik graag het volgende willen vragen:

  Zouden jullie met de wetenschap van nu ook zo solidair zijn met de oudere ambtenaren en behoorlijke premies gaan betalen aan een pensioenfonds (waar je 0,0 over te zeggen hebt) en waarvan je waarschijnlijk geen duppie van terug gaat zien?

  Dacht het niet! Onze generatie moet als ze uberhaupt nog een pensioen willen hebben nu voor zichzelf opkomen/ sparen.

  Dat er in het verleden door de overheid een greep in de kas is gedaan is schandalig, echter jullie hadden hier tegen moeten protesteren en nu niet de rekening aan ons doorschuiven nu het te laat is. Dat noemen we “mosterd” na de maaltijd.

  Ik twijfel niet aan het feit dat hele volksstammen aan ambtenaren tig jaren premie hebben lopen betalen. Echter wat denken jullie van het feit dat de generatie die nu 35 of jonger is gaan doen? Juist betalen totdat ze minstens de leeftijd van 70 hebben bereikt!

  Ik ben het volkomen eens met de brief van het JANN. De generatie boomers hebben van veel regelingen (terecht) dankbaar gebruik gemaakt, Draag dan s.v.p. ook bij aan de komende tekorten. Geloof me, de jongere generatie zal zich meer laten horen en vertiktt het om alles te gaan betalen,

 3. Avatar

  De JANN vergeten een ding in hun reactie, t.w. dat er door de overheid bij de privatisering van het ABP ruim 40 miljard is weggehaald uit het ABP aan reeds betaalde premies. Dit tegen alle regels in. Als dat geld in het ABP was gebleven met rendement en/of rente op rente gedurende nu bijna twintig jaar, dan had het ABP nog een royale dekking. Laat het kabinet Rutte zich aan de regels houden en hunambtenaren het gestolenen teruggeven in de potten van het ABP, zoals ook andere grote werkgevers dat gedaan hebben. Dan behoeven de premies minder omhaaog en is er voor de huidige spaarders de ruimte in deze crisisperiode om ook extra te sparen voor de vergrijzing van henzelf. Andere bedrijven met eigen bedrijfspensioenfondsen,welke hetzelfde deden, storten nu het “gestolene” terug. Dat moet de eerste vraag aan de minister zijn. De gestolen premies waren in belangrijke mate afkomstig van huidige pensioenontvangers en de bijna gepensioneerden.

 4. Avatar

  Als ik eind 2017 van mijn pensioen mag gaan genieten, 65 jaar oud want anders houd ik niks over, heb ik er ruim 45 overheidsjaren op zitten waarvan ruim 42 premie betaald. In de jaren 80 deed de regering een graai uit de pensioenkas, da’s kwijt dus. Een van de schrijvers stelt dat het pensioen “premievrij” is, niet is minder waar, we betalen wel degelijk premie. Dat de werkgever er zijn deel aan toe voegt is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.
  Ik ga er nog steeds van uit dat ik rechten heb opgebouwd, die door de loop der tijd wel afgekalfd zijn, maar dat is dan weer onderdeel van het arbeidsvoorwaarden overleg. Tja, we blijven het volgen..

 5. Avatar

  Premievrij pensioen, praktisch baangarantie, etc. etc. kom daar maar eens om in het bedrijfsleven! Begin eens een eigen bedrijf en merk dan hoe moeilijk het is om geld te verdienen! Verder denk ik dat we er maar aan moeten wennen dat IEDEREEN naar een “defined contribution” systeem gaat, andere systemen blijken onbetaalbare pyramidespellen. En wen maar aan maximaal 50% van je laatste bruto salaris, meer zal het echt niet worden… met dank aan 40 jaar wanbeleid.

 6. Avatar

  Even een paar feiten:
  – Heb zelf 19 jaar bij ABP gewerkt, met veel plezier. Ben nu eigen baas, zonder pensioenregeling voor mezelf overigens: Te duur nu, moet eerst bedrijfslening aflossen!
  – Het ABP heeft meer geld in kas dan ooit.
  – Voor ruim 600.000 gepensioneerden en een kleine 1.000.000 actieven en heel veel “slapers” zoals ik.
  – Als de marktrente aantrekt is er niets meer aan de hand. Het zijn “dagkoersen” zoals de vis op de visafslag.
  – We moeten terug naar een 5-10 jaars voortschrijdend gemiddelde voor die rente, dan wordt alles minder hyperig en het pensioen wordt er maar marginaal minder zeker van.
  – Het probleem van steeds ouder wordende deelnemers moeten we wel oplossen. Je gaat langer pensioen krijgen als jongere, dus daar zie je wat van je premie voor terug.
  – Die hogere levensverwachting betreft m.n. de generaties die nu geboren worden c.q. jong zijn.
  – De VPS-premie voor de VUT/FPU stopt in 2015, dan is de FPU “uitgewerkt”, maar er wordt over het deelnemersverleden een verhoging toegepast, tot 2023. Daar betaal je ook voor.
  – Als ik moest ruilen tussen hogere premie of een lagere levensverwachting, koos ik voor het eerste!
  – Pensioenpot is per definitie solidair. Ik betaal nu voor 5 medewerkers pensioenpremie die met elk leeftijdsjaar oploopt. Oudere medewerkers zijn dan echt veel duurder dan jongere, dat vind ik als werkgever ook geen goede zaak!
  – Ik kan zelfs geen “fatsoenlijk” pensioen als dat van het ABP regelen bij een verzekeraar, want wij zijn te klein. Alleen beschikbare premie, de werknemer weet dan pas bij 65 jaar wat het pensioen wordt.
  – De kosten voor een pensioenregeling zoals wij hebben bij AEGON zijn echt tig keer hoger dan dat van het ABP, geloof me. Daar betaal je veel meer voor de beheer- en administratiekosten dan bij het ABP. Dat scheelt echt heel veel. Dat komt omdat het ABP groot is een “geen zieltjes hoeft te winnen”. Wees daar toch maar blij mee.
  – Tot slot de “diefstal” uit het ABP zoals men dat noemt. De ex ABP-directeuren die daar nu over klagen, huilen krokodillentranen. Immers toen waren zij directeur, maar waren niet zo principieel om daar echt hard stelling tegen te nemen. Noch Van der Poel, als ex-hoogleraar was de functie bij het ABP toch veel beter betaald(?!) dan bij de universiteit, noch Frijns waren zo principieel om hun stoel ter beschikking te stellen. Als ex-medewerker hoorde ik ze er niet zoveel over. Wiens brood men eet………
  – Was er meer premie betaald, dan was er nog minder geld voor de arbeidsvoorwaarden geweest. Dan moet je idd geen ambtenaar worden, maar was je baan wellicht in de laatste crisis ook al eerder weg bezuinigd. Al met al moet je net zoals ik soms keuzes maken ambtenaar worden of niet. En soms krijg je daar ook spijt van. Maar beter is het om gewoon dat te doen waar je goed in bent en vooral te behoren tot degenen die gezond oud mogen worden: Een vooral gezond 2011 voor iedereen.

 7. Avatar

  Zowel van de kant van de jongere ambtenaren als van de reacties van veel ouderen vind ik de commnetaren erg zwart/wit en kort door de bocht. Realistischer is beschouwingen te plaatsen in de tijd van de gebeurtenissen en niet in vergelijk te gaan. Alle besluiten uit het verleden zijn in de context van wat toen bekend was en wat toen speelde genomen. Met de wetenschap van nu is het makkelijk terug te redeneren, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het klinkt simpel, maar ik ben van mening dat allen het hier en nu telt. En dat betekent dat jongere ambtenaren mee moeten betalen aan de vervelende situatie die is ontstaan. Daarbij, stel dat het fantastich gaat en de bomen groeien weer tot in de hemel, zegt de jongere ambtenaar dan ook “Laat maar, ik hoef niet mee te profiteren? . Nee toch. Dus accepteer de situatie in het hier en nu.Soms zoet, soms zuur.

 8. Avatar

  In 1980 ambtenaar geworden. Toen al zou ik graag geen premie hebben betaald voor mijn pensioen. Ik had dat graag zelf gespaard. Zelfdiscipline wel nodig natuurlijk!

  Niet solidair? Precies! Solidariteit is als het om pecunia gaat een utopie! Zijn anderen met mij solidair? Bejjegek! Niks solidariteit!

  Ook een doorn in het oog: Men spreekt over de pensioenUITKERING. Val even snel omhoog: Er wordt zelf voor betaald en is geen uitkering ala bijstand en dergelijke artikelen.

 9. Avatar

  Het is natuurlijk onzinnig om te stellen dat de kosten maar weer over iedereen verdeeld moeten worden. Hebben de oudere ambtenaren niet al jaren mee betaald aan iets waar ze zelf niet voor in aanmerking komen. Denk aan de FPU. Al deze solidariteitsbijdragen hebben ons alleen geld gekost zonder er zelf profijt van te hebben. Om nu ook nog mee te gaan betalen aan de pensioenen van een volgende generatie gaat mij net iets te ver.

 10. Avatar

  Door de rechtse politici worden tegenstellingen gecre?erd die er niet zijn. Oudere werknemers die al jaren flink veel premie hebben betaald worden afgeschilderd als ego?sten. Niet zij vormen het probleem maar een minister die bewust de rente laag houdt. De kassen van de Nederlandse pensioenfondsen zijn altijd goed gevuld geweest. De overheid heeft in het verleden met medeweten van de werkgevers voor andere doeleinden daar geld uit gehaald. Het financieel systeem van speculeren met aandelen heeft ook de nodige schade aangericht. De oude generatie genoot minder welvaart dan de huidige jonge generatie. Jonge werknemers: trap niet in deze verdeel en heers politiek. En sta vooral niet toe dat het beste en meest solidair pensioenstelsel van Europa wordt afgebroken.

 11. Avatar

  Laat de jeugd eens goed informeren hoe groot het vermogen van het ABP was v??r en n? de p;rivatisering van het pensioenfonds en welke greep de overheid heeft gedaan uit het vermogen van het ABP.

 12. Avatar
  Hasan Hayri ?zkili? op

  Ik heb die stelsel. Hieronder is mijn verhaal:

  VERPLICHTE PENSIOEN

  De wens van iedereen in Nederland is een financieel goed geregeld oude dag. Maar vooral niet te veel achter uitgaan van het laatste salaris niveau na 65e leeftijd. Sommige sparen extra geld om droom reis te realiseren. Sparen met welke banken of fondsen je wilt, is een keus die je doet. Je wilt je geld in de beurzen beleggen. Dat zijn allemaal de keuzes die je zelf maakt met bijbehorende risico?s. Veel mensen doen mee met het bedrijf pensioenen. Je bent eigenlijk verplicht om mee te doen. Je hebt geen keuzes die je kan maken. De keuze is al gemaakt door je werkgever. Als je vraagt ?ik wil niet mee doen met het pensioen. Wat moet ik doen?? dan krijg je het antwoord ?je moet dan ontslag nemen anders kun je niet vanaf?. Ik vind dit niet democratisch en rechtvaardig. Integendeel, het is een modern communistische! aanpak.

  De AOW
  De Algemene Ouderdomswet (AOW) is in 1957 ingevoerd. Het is gelijk aan minimumloon. De AOW premie die elke Nederlander tegenwoordig betaalt, is bedoeld de AOW-uitkeringen van 65-plussers om vandaag te betalen. Je hebt dus geen recht op een AOW-uitkering omdat je premie daarvan betaalt. Als je straks 65 of 67 jaar oud bent, dan betaald werkende mensen tegen die tijd je AOW-uitkeringen met de premies die in hun salarissen ingehouden worden. Als er natuurlijk niets verander is tegen die tijd in de wet en regelgeving van Pension-en Spaarfondsenwet (PSW) en AOW.

  De PSW
  De pensioenregeling, die geregeld is in de wet PSW, is een mogelijkheid via je werk zodat je bovenop je AOW-uitkering een extra inkomen te ontvangen. Of met andere benadering, niet veel achteruit gaan dan je laatste verdiende loon. De werkgevers zijn wettelijk niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden tenzij het bedrijf waar je werkt deel uit maakt van een bedrijfstak waarvoor een verplichte bedrijfstakpensioenregeling geldt. In dat geval moet je werkgever een pensioenregeling aanbieden. Als werknemer moet je dan met die pensioenregeling verplicht meedoen. Hierover heb ik mijn grote bezwaren.

  Waarom moet ik aan een pensioen fonds premie afdragen terwijl ik het betreffende fonds niet gekozen heb? Ik heb eigenlijk ook geen vertrouwen in die pensioenfondsen. Ik heb geen controle wat die fondsen alle beurzen in de wereld uitspoken. Kijk maar naar de financi?le crisis sinds 2008 in de wereld. Grotendeel van de banken, verzekeraars en pensioenfondsen zitten diep in de problemen omdat ze niet goed financi?le beleid hadden. De pensioenfondsen hebben niet meer reserves en daardoor wordt nu gevraagd van de mensen die verplicht mee doen met pensioen meer premie afdragen!. Of mensen die pensioen krijgen geen opslag krijgen door inflatie verschil. Het is ongelofelijk wat aan de werkende mensen gedaan wordt. Ik heb dat pensioenfonds niet gekozen. Ik moest het van mijn werkgever.

  Huiseigenaren
  Sommige mensen hebben een eigen huis. Wanneer ze 65 of 67 jaar oud worden, hoeven deze groep mensen geen hypotheek betalen omdat ze waarschijnlijk hun hypotheek schuld al afgelost hebben. Het kan ook zijn dat ze wel hypotheek schuld hebben maar veel overwaarde van het huis. Ze kunnen met de overwaarde hun AOW aanvullen.
  Stel je hebt een huis van ? 300.000,- gekocht. Over 30 jaar is je huis ongeveer ? 600.000,- waard. Hierbij hou ik rekening met gemiddeld elke jaar 2,5% (30 jaar x 2,5= %75 ) inflatie en dat je huis binnen dertig jaar 25% meer waard wordt door misschien nieuwe keuken, badkamer, aanbouw of andere externe factoren. Dus je hebt ? 300.000,- over als je huis verkoopt. Dat is toch voldoende als aanvulling op je AOW.
  Waarom mag je nu niet zelf bepalen dat je ?berhaupt met pensioen mee wilt doen? En als je toch doet, waarom mag je niet zelf kunnen bepalen met wie, hoe, wanneer en met welke voorwaarde. Als het toch niet goed gaat met het pensioenfonds die ik zelf gekozen heb dan is het mijn eigen schuld omdat ik zelf gekozen heb.
  Nogmaals ik heb echt geen vertrouwen op pensioenfond

 13. Avatar
  oudere ambtenaar op

  Als oudere werknemer ben ik in het verleden al solidair geweest( toen nog jongere) bij het opbrengen van de financiering van de Aow (jaar 1956).
  De Aow premie moest door ons worden betaald en werd genoten door personen die geen of zeer weinig premie hadden betaald
  Jongeren wees nu ook eens solidair.

 14. Avatar
  D.J. de Boer op

  In aansluiting op mijn voorgangers kan ik u ook mededelen dat ik op 15 jarige leeftijd ben gaan werken. Inmiddels ben ik 53 en onafgebroken werkzaam geweest en premies betaald, zo ook mijn ABP premie. Als ik met 66 of 67 met pensioen mag heb ik er heeeeeeeel veeeeeel jaren betaalde premie en arbeid opzitten.
  Misschien dat ze daar maar een verdeelsleutel op moeten loslaten, dat lijkt mij pas eerlijk !!!!!!!!!!!!!!!!!.
  Na 40 werkzame jaren gegarandeerd met pensioen bijvoorbeeld tegen 80 % van het laatsgenoten salaris. De ouderen hebben de afgelopen jaren al genoeg ingeleverd. Vergeten de meesten ook nog dat onze overheid het ABP heeft aan paar jaar geleden behoorlijk heeft afgeroomd en ons dus eigenlijk bestolen heeft. laat de overheid dit lekker terugstorten.

 15. Avatar

  Allemaal klagen. allemaal zielig zijn en vervolgens allemaal stemmen op partijen die de boel alleen maar verergeren. Had al die klachten overdacht voordat je het stemhokje in ging.

 16. Avatar

  Wat een onzinnig gekwaak van die jongen ambtenaren. GA eerst maar eens 40 jaar werken en 40 jaar premie betalen net als ik aan het ABP. Velen hierboven zullen begrijpen wat ik bedoel.
  Bovendien hebben de heer van het ABP roekeloos gehandeld met beleggingen( mijn en geld van mijn collega’s hierboven). En bovendien, er werd al gestolen door de overheid zoals hierboven omschreven en in 2004 werd de VUT afgeschaft, waardoor ik nu tot mijn 62 en 3 mnd moet doorwerken en om een volledig FPU tot maart 2012. Mag het dan als je meer dan 40 jaar hebt gewerkt. Solidair , laat me niet lachen, dat doen we al meer dan 40 jaar.
  tot slot, langer doorwerken helpt niks. Straks over 20 jaar zijn er weer nieuw ouderen, die van vandaag zijn er dan helaas niet meer. En dat gekwats over langer leven, onzin. De laatste jaren zijn de levensjaren vanaf 1950 slechts met 2 jaar gestegen. Te wijten aan stress, harder werken bureaucratie en plukkers als banken en pensioenfondsen.

 17. Avatar
  Frank Stolk op

  Veel ouderen hebben in de avonduren geleerd en zijn vroeg gaan werken. Er was geen geld om overdag door te leren. Gelukkig maar, een groot aantal jaren heb ik hierdoor opgesloten gezeten. Dit is tegenwoordig anders. Tegenwoordig is er zwangerschapsverlof. Perfect.
  Maar om ouderen nu te laten bloeden dat geeft geen pas. Het is terecht zijn als de rijksoverheid de vroegere greep uit de ABP fondsen terugdraait..

 18. Avatar
  Marcel Noteboom op

  Ik werk nu als ambtenaar sinds 1968 en heb er nu 43 jaar opzitten, al die jaren dus ook betaald voor mijn pensioen, moet nu dus nog 6 jaar en als het tegenzit 7 jaar werken; ik kijk al uit naar mijn 50-jarig jubileum (zal wel geen gratificatie voor zijn). Nu het effe slechter gaat begint iedereen te janken en wordt alles waar we voor gestreden hebben in een paar maanden om zeep geholpen. Als de rente iets gaat aantrekken vliegen de bonussen weer de pan uit en zijn de schatkamers van de pensoenfondsen weer gevuld. Ik hoop dat ik het zo lang vol hou.

 19. Avatar

  Als gepensioneerd ambtenaar (72 jaar) steun ik dit voorstel absoluut niet.
  Toen ik met 65 jaar met pensioen ging had ik 45 jaar voor mijn pensioen betaald, ik was destijds zelfs een van de weinigen die door gewerkt heeft tot zijn 65e. Mag ik dan alstublieft nog even van mijn pensioen genieten en laat de staat die 30 miljard maar terug storten dan kan ons pensioen weer geindexeerd worden ,
  05-01-2011 m. vr. gr.
  Ton Jager

 20. Avatar

  De brief gaat voorbij aan het feit dat 70 % van het middelloon, de zg pensioennorm voor een steeds grotere groep een fictie is. Immers schoolvertalers die de arbeidsmarkt betraden begin jaren 80 midden jaren 90 en midden jaren ?10 hadden te maken met een grote werkloosheid. Daar komen bovenop de afgenomen baanzekerheid (meer zzp?ers). Vaste contracten voor jongeren zijn zeldzaam. Voor oudere generaties was dit alles nauwelijks een probleem. De banen lagen als het ware voor het oprapen. Om dit gat in te lopen, zullen jongeren meer pensioen moeten sparen. Daarbovenop komen nog de gestegen huizenprijzen. Jongeren hebben steeds meer betaald voor woningen. Hypotheekrente had een prijsopdrijvend effect. Voor deze jongeren is een hypotheekvrij huis meestal een utopie. Oudere generaties hebben daarentegen juist geprofiteerd van de gestegen huizenprijzen. Het moge duidelijk zijn dat er meer vet op de botten zit bij de oudere generaties. (uitzonderingen daargelaten). Bij de jongere generaties is het omgekeerde het geval. De meesten zullen niet zo?n riante oudedagsvoorziening hebben. Ze zullen sowieso al langer moeten doorwerken om een enigszins acceptabel pensioen over te houden. Daargelaten dat tot 2023 maandelijks ca euro 100,00 wordt ingehouden vanwege de inmiddels afgeschafte VUT regeling. Iets waar ze zelf nooit gebruik van kunnen maken. Het zou goed zijn als deze vut regeling alsnog wordt betaald door de oudere gepensioneerden. Die honderd euro kan dan gespaard worden om pensioentekorten tijdens de loopbaan nog op te vangen.

 21. Avatar

  Wat is eerlijk? Ik heb nu 44 jaar gewerkt en ook die jaren mijn pensioen betaald. Maar moet nog een paar jaren door werken. Moet ik dan ook nog extra moet gaan betalen voor het pensioen. Ja, ik moest op mijn zestien jarige leeftijd gaan werken en heb mijn HBO-opleiding in de avond gehaald Welke jonge ambtenaar gaat nu nog voor zijn vijf en twintigste aan het werk. Dat de regering een greep in de kas heeft gedaan daar kunnen wij niets aan doen.

 22. Avatar

  @A
  Hoor ik daar een dikke boehoe?

  een ver familielid is pas doodgegaan. ze had dubbel pensioen van meerdere echtgenoten. per maand haalde ze 600 eur van de rekening, waarvan er 100 werd uitgegeven. De rest verdween in een matras. Dat is zo 15 jaar doorgegaan.

  Van alles wat is teruggevonden, bank + matras gaat de helft naar de fiscus en de rest wordt verdeeld over een hele stapel verre bloedlijntjes. Er blijft niets van over.
  Daar zit uw premie.

 23. Avatar

  Als ik over 5 jaar met pensioen mag gaan heb ik 43 jaar pensioenpremie moeten betalen. Een deel van de ingelegde premie zit in de 30 miljard die de staat heeft ontvreemd. Een ander deel is inmiddels niet meer zo waardevast als in het verleden werd GEGARANDEERD. Een deel is verdwenen door wantoestanden bij banken (crisis). Diezelfde banken hebben inmiddels hun bonusgedrag niet aangepast. Diezelfde banken mogen me nog steeds een veel te hoge hyptheekrente berekenen. In het verleden aangegane regelingen als lijfrente en overbrugginspensioen zijn door de staat eenzijdig geannuleerd, dus daarmee kan ik zelf ingelegd geld ook niet meer besteden aan pensioentekorten die mogelijk optreden. Met andere woorden, ik heb altijd netjes betaald, alle mogelijkheden aangegrepen om zelf te voorzien in gaten die de staat trok. Mag/moet ik dan nog meer inleveren??

 24. Avatar
  Ronald van Goeije op

  Er is niets mis met het gebruik maken van opgebouwde rechten en betaalde premies. Dat een evenwichtig pensioensysteem nodig is voor de lange termijn is duidelijk. Waar ik mij als 60-jarige, 40 jaren premie betalende en nog werkende aan stoor, is de negatieve ondertoon van reacties en artikelen over de oudere werknemers. De oudere werknemers worden weggezet als ‘opvreters’. Dat onze samenleving nog aan solidariteit mag winnen mag wat mij betreft op alle vlakken van toepassing zijn, ook op het gebied van pensioenen.

 25. Avatar
  Henk Spronk op

  Ik , ook een oudere ambtenaar (59) snap volledig wat de jonge ambtenaren bedoelen. Vooral als je kijkt naar het deel van de gepensioeneerden die regelmatig in dit soort discussies worden gebruikt. Wel is het zaak om de juiste gegevens te blijven gebruiken. Indertijd heeft de regering (CDA en VVD) 30 miljard! euro uit de pensioenpot gehaald om de tekorten weg te werken. Ook kan ik overzichten laten zien waarop de eigen bijdrage aan de FPU staan weergegeven. Daarnaast is de pensioenleeftijd ondanks afspraken tot 65 jaar verhoogt. Dus dat de oudere ambtenaar er niet voor betaald heeft is een fabel. Dat er maatregelen nodig zijn om voor de toekomstige gepensioneerde een redelijk bestaan te garanderen is duidelijk, maar laten we het wel eerlijk houden.

 26. Avatar

  Als oudere ambtenaar (57) steun ik dit initiatief beslist niet. Ik heb bijna 40 jaar aan het ABP betaald en mag nota bene nu nog 5 extra jaren doorwerken om met pensioen te mogen gaan. Laat de rijksoverheid het tekort maar aanvullen en de gelden terug betalen die destijds uit de kas gestolen zijn. Dan had het ABP nu geen betalingsproblemen. Ik heb geen trek om ook nog op te mogen draaien voor de jonge generatie.

 27. Avatar

  Als oudere ambtenaar steun ik dit voorstel niet.
  Naar mijn mening hebben wij altijd voldoende premie betaald.
  Waar in de open brief aan voorbij gegaan wordt, is het feit dat de centrale overheid jaren geleden veel geld heeft weggehaald bij het ABP om de landsbegroting mee aan te vullen. En dan leg ik nog niet eens een verband met onbegrijpelijk dure uitgaven als HSL-lijn en Betuwelijn.Als dat weghalen niet was gebeurd had het ABP meer dan voldoende vet op de botten gehad en was deze hele discussie niet nodig.

 28. Avatar

  Als oudere ambtenaar (56jr) ondersteun ik dit voorstel ook. Laat de huidige generatie gepensioneerden gewoon ook elke maand een beetje premie meebetalen

 29. Avatar

  Als jonge ambtenaar steun ik dit initiatief, door de aanstaande vergrijzing kan en mag ik alleen maar hopen een klein deel van de betaalde pensioenpremies over 30 jaar terug te zien in mijn pensioenuitkering als er ?berhaupt dan nog wat in de pot zit.

 30. Avatar

  Bovenstaande brief is verzonden mede namens:

  ? Bedrijfsledengroep Professioneel Zuid-Holland
  ? Frisbee Nieuwegein (Jonge ambtenaren Nieuwegein)
  ? FUTUR (Landelijk netwerk voor jonge ambtenaren)
  ? I ambtenaar (online community)
  ? JAN (Jonge Ambtenaren Netwerk) Amsterdam
  ? JAN (Jong Apeldoorn Netwerk) Apeldoorn
  ? JANUH (Utrechtse Heuvelrug)
  ? JAU! (Jonge Ambtenaren Utrecht)
  ? JONG Gelderland
  ? Jong Justitie
  ? Jong Leiderdorp
  ? Jong Zwolle
  ? Jongerennetwerk AMBiTieus Nijmegen
  ? Jong OCW
  ? SWEET! Jonge ambtenaren Zoetermeer

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden