Ombudsman: Neem burgers mee in onontkoombare veranderingen

0

Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden bestemmingen zoals een azc.

Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn rapportage ‘Omstreden bestemming’ over de herbestemming van de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Ombudsman Van Zutphen: ‘Gemeenten moeten met burgers het gesprek voeren over wat ze nodig hebben om een azc aanvaardbaar te maken. Omwonenden willen bijvoorbeeld uitleg over wie er komen wonen.’ De gemeente Gouda is op een aantal belangrijke momenten te kort geschoten.

Regie communicatie
Zo heeft Gouda vooraf onvoldoende duidelijk gemaakt of en in welke mate bewoners invloed konden uitoefenen. Bovendien is niet adequaat gereageerd op signalen en verwachtingen van direct omwonenden. Ook is er onvoldoende regie gevoerd op de communicatie waardoor onrust is ontstaan onder een aantal bewoners. Diverse pogingen van de gemeente om de verstandhouding te verbeteren hebben niet geleid tot een herstel daarvan.

[([002_168_rb-image-2879530.jpeg])]

Kom op 6 oktober naar het congres ‘Het Nieuwe Communiceren voor de overheid’ >>

Escalatie
Van Zutphen: ‘Behoorlijk overheidsoptreden houdt ook in dat je maatregelen treft om escalatie te voorkomen. Dat doe je door inwoners mee te nemen in veranderingen die onontkoombaar zijn. De vraag is niet of mensen vinden dat die vluchtelingen hier mogen blijven. Nee, ze zijn er en ze blijven ook. Burgers moeten accepteren dat dat zo is. Juist daarom moet je met burgers in gesprek.’

Verwachtingen
De Nationale Ombudsman geeft aan dat hij zich ervan bewust is dat het niet makkelijk is voor gemeenten om draagvlak te creëren voor een beslissing die invloed heeft op de directe woon- en leefomgeving van burgers. Burgers hebben daar vragen over en kunnen zich zorgen maken over de impact van die plannen. Hij stelt dat het belangrijk is dat overheidsinstanties bij de ontwikkeling van plannen inzicht hebben in de aannames, wensen en verwachtingen van burgers.

De ombudsman roept gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking ‘Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouders’ en de Participatiewijzer van de Nationale Ombudsman.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden