Ombudsman onderzoekt informatieverstrekking gemeenten

0

De ombudsman onderzoekt op welke manier de IND in de praktijk invulling geeft aan de bewijsnood bij een naturalisatieverzoek. Ook bekijkt hij de informatieverstrekking door de gemeente en de IND bij het indienen van een naturalisatieverzoek.

Dit naar aanleiding van meerdere klachten van mensen die bij een naturalisatieverzoek niet de vereiste documenten kunnen overleggen, zoals een geldig buitenlands paspoort en een gelegaliseerde buitenlandse geboorteakte.

Problemen
Het niet bezitten van de Nederlandse nationaliteit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een vreemdeling moeilijk naar het buitenland kan reizen, problemen heeft bij het afsluiten van hypotheken en verzekeringen of bepaalde beroepen niet kan uitoefenen.

“Tijdens ons onderzoek willen wij bekijken op welke wijze de IND in de uitvoeringspraktijk invulling geeft aan het begrip bewijsnood”, schrijft de ombudsman in een brief aan de staatsecretaris van VenJ. “Hierbij willen wij onderzoeken wanneer de IND bewijsnood aanneemt en in hoeverre de individuele omstandigheden in samenhang worden bekeken.”

Gemeenten

In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de informatie die de IND verstrekt aan burgers over de invulling van het begrip bewijsnood. “Daarnaast willen wij de toegang tot het proces van naturalisatie onderzoeken. Hierbij komt onder meer de informatieverstrekking door de gemeente bij het al dan niet indienen van een naturalisatieverzoek aan de orde. Mogelijk is er gedurende het onderzoek aanleiding om gemeenten nader te betrekken.”

Pardonregeling
Op grond van de pardonregeling die sinds 2007 geldt, hebben ongeveer 27.000 vreemdelingen een verblijfsvergunning gekregen. Na vijf jaar met een verblijfsvergunning is het mogelijk om een naturalisatieverzoek in te dienen. Het lijkt erop dat een groot deel van deze groep pardonners wel wil, maar niet kan naturaliseren.

Documenten
In 2009 is de procedure voor naturalisatie aangescherpt. Dit betekent dat een vreemdeling bij een naturalisatieverzoek een geldig buitenlands paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte moet verstrekken aan de gemeente, ook al hoefde dat niet voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning -zoals bij deze pardonners het geval was. Niet iedere vreemdeling lukt het om de vereiste documenten te bemachtigen.

Naar verwachting rond de ombudsman  zijn onderzoek eind 2016 af.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden